Činnosť

Slovenské Hnutie Obrody svojimi aktivitami pokrýva takmer celé územie Slovenskej republiky a zahraničie. Naše Hnutie sa aktivitami a členskou základňou radí medzi najväčšie celoslovenské organizácie. Od Bardejova až po Bratislavu, od Žiliny až po Nové Zámky, všade tam máme členov a aj sympatizantov, ktorí podporujú našu činnosť vo svojich regiónoch.

Pozvánky a reportáže z podujatí nášho Hnutia nájdete v Archíve podujatí, v pravej časti webu. Po Matici slovenskej sme najaktívnejšia národná organizácia na Slovensku.

Sme aktívni aj v oblasti práce s mládežou. Každý rok pravidelne organizujeme autobusové poznávacie zájazdy pre žiakov ZŠ na rôzne významné miesta Slovákov: Devín, Myjava, Bradlo... Každý rok organizujeme aj MDD pre žiakov základných škôl.

Organizujeme celý rad kultúrnych, vzdelávacích, športových a podujatí, kde jasne artikulujeme naše názory. V uliciach našich miest sa vyjadrujeme k najzávažnejším otázkam v spoločnosti.

Sme aktívni aj v slovanskom svete. Spoluprácu sme nadviazali v Poľsku, Srbsku, Rusku, na Morave, v Čechách. Podpísali sme dohody o spolupráci s niekoľkými partnerskými organizáciami v Rusku, Srbsku... a naši aktivisti sa aj zúčastňujú podujatí, ktoré organizujú naše partnerské organizácie v celom slovanskom svete.

 

Najvýznamnejšie projekty Slovenského Hnutia Obrody

Projekt Právo Národa

www.pravonaroda.sk

V apríli 2010 sme oslávili 10. výročie vydávania mesačníka Právo Národa. Pokusy o vydávanie mesačníkov, občasníkov, týždenníkov v papierovej podobe sa v národných kruhoch skončili fiaskom. Spomenieme napríklad: Prúty, Hlas NSS, Sloven a dokonca aj dvojtýždenník Slovenský rozhľad, za ktorým stála strana SMER-SD. Popri Slovenských národných novinách a mesačníku Extra plus je náš mesačník ojedinelým zjavom na mediálnej scéne Slovenska.

 

Projekt Vlastenec

www.vlastenec.sk

Medzi naše najúspešnejšie projekty patrí projekt Vlastenec.sk – ide o projekt internetového obchodu s vlasteneckou, slovenskou a slovanskou tematikou. Projekt Vlastenec.sk si za krátky čas získal významnú podporu medzi Slovákmi, ale i našimi bratmi v slovanskom svete. Obchod prináša motívy, ktoré reagujú na súčasný stav spoločnosti na Slovensku i vo svete, motívy velikánov našich dejín, či propagujú slovanské štáty a našu jedinečnú kultúru.

 

Projekt Staráme sa

www.staramesa.sk

Ďalším významným projektom nášho občianskeho hnutia je projekt Staráme sa. Tento projekt je v národných kruhoch výnimočný. Projekt Staráme sa v sebe zahŕňa pomoc sociálne slabým rodinám. Ide o rodiny z okresu Nitra a z okresu Brezno. Do budúcnosti plánujeme rozšíriť našu pomoc väčšiemu počtu rodín po celom Slovensku.

 

Projekt Nebuď sviňa

www.sho.sk/nebud-svina

Nehovoríme o čistom životnom prostredí, ale čistíme ho. Osvetou a pravidelnými akciami na miestach na to potrebných sa dávame do práce za čistejšie Slovensko. V spolupráci s miestnou samosprávou sme už zorganizovali niekoľko ekologických projektov po celom Slovensku. Čistili sme prírodné rezervácie, rieky a turistické chodníky.

 

Nemlčali sme v kľúčových okamihoch...

Petícia za rozpustenie SMK

Iba pár mesiacov po vzniku SHO, sme zorganizovali petíciu za rozpustenie SMK, ktorej cieľom bolo vyzvať generálneho prokurátora SR, aby podal podnet na Najvyšší súd SR na rozpustenie SMK, lebo sme boli a sme presvedčení že SMK svojou politikou porušuje Ústavu SR a ohrozuje územnú celistvosť našej vlasti. Veľa organizácii kritizuje SMK a im podobných, ale nikto sa neodvážil zorganizovať podobnú aktivitu ako naše občianske hnutie. Na podporu našej iniciatívy sme priložili k výzve i vyše 5 700 podpisov občanov Slovenskej republiky.

 

Za slovenskú korunu

www.sho.sk/koruna

V období keď sa rozhodovalo o zavedení eura, naše občianske hnutie zorganizovalo kampaň pod názvom Za slovenskú korunu. V kampani sme ekonomickými argumentmi zdôrazňovali, prečo je potrebné, aby sme si zachovali našu slovenskú korunu. Aktuálne udalosti v Európe dokazuje, že sme mali pravdu o nevýhodnosti zavedenia eura pre Slovensko.

 

Za jednotu Srbska

www.sho.sk/kosovo

V čase, kedy sa sily zla rozhodli, že odtrhnú Kosovo od Srbska a vytvoria umelý a neživotaschopný štátny útvar s názvom Kosovo, naše občianske hnutie opäť nebolo ticho a podporili sme našich srbských bratov v ich, ale zároveň aj v našom spoločnom slovanskom boji za územnú celistvosť Srbska.