Čakajovce 2017. Tiso obetoval na oltár vlasti to najcennejšie. Svoj život

Čakajovce 2017. Tiso obetoval na oltár vlasti to najcennejšie. Svoj život

Čakajovce neďaleko Nitry boli miestom konania celonárodných osláv 78. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky.

 

Vyhlásenie Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu

Vyhlásenie Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu

Podpísaní signatári protestujeme voči podpore takého umenia, ktoré znevažuje cítenie slovenského národa a dokonca sa mu hrubo vysmieva.

 

Psychoteror. Nástroj politického zápasu

Psychoteror. Nástroj politického zápasu

Jozef M. Rydlo: „Štátna moc robí huriavk, akoby jeden spomienkový kalendár mohol zvrátiť ústavné pomery v našom štáte.“

 

Tiso o mládeži a demokracii

Tiso o mládeži a demokracii

Naša mládež prežila 20 rokov, počas ktorých sme mohli sledovať jeden fakt a síce ten, že sa všetko uberalo jedným smerom: vyvrátiť slovenského ducha a slovenskú dušu zo slovenskej mládeže.

 

Železné putá mostov

Železné putá mostov

Po nadšení prišlo vytriezvenie. Slováci v pomaďarčených starých školách, zanikajúce slovenské ulice, dožívajúce slovenské symboly. Týkajú sa nás mosty? Chceme vrátiť čas mostov?

 

Šebastián Labo. Páter so slovenským srdcom

Šebastián Labo. Páter so slovenským srdcom

Slovenský katolícky exil po roku 1945 bol úzko spojený aj s myšlienkou slovenskej štátnej samostatnosti – k čomu napokon aj prirodzeným historickým vývojom došlo.

 

Vyprázdnená SNS. Nástup zdravého národovectva

Vyprázdnená SNS. Nástup zdravého národovectva

Čo to má znamenať, že vydávanie historických prameňov, smerujúcich k objasňovaniu slovenských dejín je prejavom extrémizmu?

 

Vyhlásenie k plánovanému zavedeniu dvojjazyčných tabúľ na železniciach

Vyhlásenie k plánovanému zavedeniu dvojjazyčných tabúľ na železniciach

Nastolenie dvojjazyčnosti na železniciach je jedným z posledných krokov, ktoré maďarská politika na ovládnutie svojho záujmového teritória potrebuje.

 

Víťazstvo sa ukrýva v nás samých

Víťazstvo sa ukrýva v nás samých

Dejiny nás učia, aby sme sa pri obrane našej vlasti nespoliehali na „spojencov“. Nikto iný sa za nás nebude biť pokiaľ my nebudeme ochotní chrániť našu vlasť a bojovať za naše národné a štátne záujmy až do konca.

 

Rok Dr. Jozefa Tisa oficiálne otvorený

Rok Dr. Jozefa Tisa oficiálne otvorený

Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je osoba Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta SR. Vedomí si týchto skutočností, môžeme vyhlásiť rok 2017 za Rok Dr. Jozefa Tisa.

 
Novšie článkyStaršie články