Zotrvávanie Slovenska v NATO je za súčasných podmienok neakceptovateľné

Slovenské Hnutie Obrody
02.06.2015 13 299 archív

V sobotu 30. mája sa v Nitre uskutočnil Snem Slovenského Hnutia Obrody, na ktorom delegáti snemu prijali vyhlásenie k členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii a situácii v Európe.

Slovenské Hnutie Obrody konštatuje, že činnosť Severoatlantickej aliancie je dlhodobo v priamom rozpore s pôvodnou myšlienkou vzniku mierového obranného zoskupenia, ktorá stála pri jeho zrode v roku 1949 a ktorého vytvorenie bolo reakciou na rozpínajúcu sa komunistickú ideológiu vo východnej Európe.

Po rozpade ZSSR v roku 1991 a s tým súvisiaceho zániku nepriateľa západnej demokracie, sa NATO pod vedením USA postupne pretransformovalo na expanzívne a útočné vojenské uskupenie. Je zodpovedné za vojenskú agresiu v suverénnom štáte, v bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike, dnešnom Srbsku. Pri tomto nelegálnom akte jednostrannej agresie bez mandátu OSN bolo ignorované medzinárodné právo aj Ženevské konvencie. Porušovanie medzinárodných dohôd vyeskalovalo vraždením civilistov, vrátane žien a detí, bombardovaním škôl a nemocníc, ničením infraštruktúry. Výsledkom agresie bola protiprávna inštalácia zločinného režimu v medzinárodne neuznanom štáte Kosovo a vybudovanie druhej najväčšej základne USA v Európe.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Fotogaléria: Snem Slovenského Hnutia Obrody

------------------------------------------------------------------------

Vyslovujeme poľutovanie nad vtedajším vazalským postojom vrcholných predstaviteľov SR, ktorí umožnili prelety lietadiel NATO cez slovenské územie.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. Ako zámienku na rozširovanie svojho vplyvu potom používa veľmi nebezpečnú vojnovú propagandu, aktuálne najmä v súvislosti s podporou ilegálneho režimu na Ukrajine, ktorá vedie ku eskalácii napätia medzi európskymi štátmi a Ruskou Federáciou a Čínou.

Slovenské Hnutie Obrody vníma servilnosť NATO voči agresívnej politike USA ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Sme si vedomí všetkých katastrofálnych dôsledkov vojnových konfliktov a chápeme nutnosť mierových rozhovorov a dohôd, vedúcich k udržaniu mieru v Európe a vo svete. Zároveň však odmietame súčasnú jednostrannú agresívnu politiku ovládnutia a kumulácie moci, politiku unipolárneho sveta pod vedením USA.

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že trvalý mier je dosiahnuteľný len porozumením a spoluprácou suverénnych štátov s rovnocenným postavením a striktným dodržiavaním medzinárodných dohôd.

Snem SHO, Nitra 30. máj 2015