Azylová politika musí zostať v slovenských rukách

Slovenské Hnutie Obrody
03.06.2015 8 490 archív

V sobotu 30. mája sa v Nitre uskutočnil Snem Slovenského Hnutia Obrody, na ktorom delegáti snemu prijali vyhlásenie k masovému prílivu migrantov do Európy. 

Slovenské Hnutie Obrody je zásadne proti prijímaniu migrantov, ktorých Slovenskej republike nanucuje Európska únia. Azylová politika musí zostať výlučne v slovenských rukách.

Konštatujeme, že agresívna zahraničná politika Severoatlantickej aliancie, motivovaná predovšetkým mocenskými záujmami USA, má značný podiel na eskalácii napätia, devastácii a novej vlne utečencov z krajín severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu. Slovenská republika nenesie zodpovednosť za rozpútanie týchto vojnových konfliktov a revolúcií, preto považujeme za nespravodlivé, aby niesla ich predvídateľné následky.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Fotogaléria: Snem Slovenského Hnutia Obrody

------------------------------------------------------------------------

Zároveň však vnímame utrpenie tamojšieho obyvateľstva a za nevyhnutné a skutočné riešenie väčšiny ich problémov považujeme rešpektovanie suverenity týchto krajín a nezasahovanie do ich vnútorných pomerov tzv. farebnými revolúciami alebo násilnými vojenskými intervenciami.

Slovenské Hnutie Obrody má v prvom rade na zreteli ochranu a rozvoj štátotvorného slovenského národa v našej vlasti. Veríme, že slovenský národ má optimálne podmienky na vývin v súčasnej etnickej a duchovnej konštelácii. S odvolaním sa na sebaurčovacie právo každého národa, budeme hájiť prirodzený nárok Slovákov sídliť a rozvíjať sa na území, kde budú tvoriť dominantnú väčšinu.

Snem SHO, Nitra 30. máj 2015 

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár