Vyhlásenie SHO k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Predsedníctvo SHO
23.01.2017 7 656 archív

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným.

Základné princípy hospodárskej politiky Bruselu sú podobné ideám centrálne, byrokraticky plánovanej ekonomiky. Poučení z minulosti vieme, že systém dotácií a eurofondov z dlhodobej perspektívy prináša národom korupciu a stagnáciu. Negatívny prínos bruselskej administratívy pre slovenské hospodárstvo sa napríklad prejavil pri nespravodlivej kolektivizácii dlhov štátov južnej Európy.

Namiesto začleňovania sa do politickej únie vychádzajúcej z neefektívnych centralistických princípov, by SR mala rozvíjať hospodárske vzťahy s jednotlivými európskymi krajinami na princípoch voľnotrhovej ekonomiky s obmedzením dotácií, byrokratických prekážok a ciel na minimum. 

Slovenská republika by sa nemala príliš jednostranne orientovať na jedno mocensko-civilizačné zoskupenie na úkor poškodenia hospodárskych vzťahov s inými mocnosťami.

Slovenské Hnutie Obrody preto považuje členstvo Slovenskej republiky v súčasnej podobe EÚ za neakceptovateľné.

Predsedníctvo SHO, Stropkov dňa 21. januára 2017

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás tričko Slovenského Hnutia Obrody. Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782. Ak si objednáte naše tričko so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur.