Seminár o Tisovi: Druhá naša hlava po Svätoplukovi

Michal Šindolár, redaktor
25.04.2017 12 109 Štefan Polačik

Pri príležitosti 70. výročia popravy Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta sa v utorok 25. apríla na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnil vedecký seminár pod názvom Mons. ThDr. Jozef Tiso, kňaz a prezident.

S príspevkami vystúpil Pavol Zahatlan, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre s príspevkom Tisova náuka o národe a štáte, Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup s príspevkom Jozef Tiso ako spolupracovník biskupa Karola Kmeťka, Emília Hrabovec, historička s príspevkom Jozef Tiso – kňaz, politik a Svätá stolica a iní.

Seminára sa zúčastnilo približne 300 účastníkov, medzi nimi aj členovia Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca.

Z vedeckého seminára bude k dispozícii zborník, v ktorom budú uverejnené všetky príspevky prednášateľov.

Voči organizovaniu vedeckého seminára sa ohradilo veľvyslanectvo štátu Izrael. „V Izraeli si pripomíname pamiatku šiestich miliónov Židov, ktorí boli zavraždení nemeckými nacistami a ich spojencami, medzi ktorými bolo aj 100-tisíc slovenských Židov,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré médiám poskytla Katarína Mináriková z tlačového a ekonomického oddelenia veľvyslanectva.

Na tomto mieste musíme konštatovať, že izraelské veľvyslanectvo buď nemá presné informácie alebo úmyselne zavádza verejnosť, pretože 100-tisíc Židov na Slovensku v tom období nežilo.

Vyzývame všetkých, aby pri hodnotení osoby Jozefa Tisa a prvej Slovenskej republiky vychádzali z historických faktov a posudzovali osobu prvého slovenského prezidenta a obdobie v ktorom pôsobil bez zbytočných emócií a skresľovania údajov a práve na to slúžia odborné konferencie a semináre.

Nadišiel čas, aby sme my Slováci hodnotili a posudzovali naše dejiny z nášho slovenského pohľadu. Dlhujeme to našim predkom, ale aj potomkom.