Diskriminácia na slovenskom juhu. Väčšina sa nebude prispôsobovať menšine

Margaréta Vyšná
22.02.2018 10 867 archív

V tomto roku nás čakajú voľby do samospráv obcí. Mnohí voliči ignorujú komunálne voľby, čím sa dobrovoľne vzdávajú svojho podielu na rozhodovaní a štát stráca dosah na svoje územie.

Po pomaďarčení železničných staníc na slovenskom juhu, prišli na rad tabule v maďarskom jazyku, ktoré označujú názvy obcí a ktoré sa snažia navodiť dojem zavedenia maďarčiny ako druhého štátneho jazyka v Slovenskej republike.Obecné samosprávy majú v súčasnosti mimoriadne rozsiahle kompetencie. Okrem toho, že prirodzene, riadia celý chod obce, jej hospodárenie, ovplyvňujú podnikateľskú činnosť v obci, môžu hospodáriť s lokálnym prírodným a nerastným bohatstvom, riadia aj výchovno-vzdelávací proces. Navyše, na základe zákona o obecnom zriadení môžu spolupracovať s politickými stranami, pokiaľ je to v prospech obce. Ak si premietneme tieto kompetencie na podmienky slovenského juhu, ľahko zistíme, kto má v rukách rozhodovaciu moc,

-------------------------------------------------------------------------

Objednajte si balíček nálepiek Na Slovensku po slovensky. Odkaz na nálepky.

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. A preto: Na Slovensku po slovensky.

-------------------------------------------------------------------------

Ľudovít Štúr slovenskému juhu: Zdá sa mi, že ma opäť potrebujú

-------------------------------------------------------------------------

akým smerom riadi zamestnanosť v samosprávach a štátnej správe na juhu, kto rozhoduje o slovenských školách a vzdelávaní celých slovenských generácií. Z hodnotiacich správ ministerstva kultúry, ministerstva školstva, Štátneho pedagogického ústavu, či Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny ako aj ďalších štátnych orgánov možno dokázať, že komunálna politika sa neuberá požadovaným smerom. Naopak, dosahuje kritickú úroveň na politickej, jazykovej, vzdelávacej a hospodárskej izolácii.


Nezáujem kompetentných

To, že približne v polovici obecných samospráv na juhu ovláda jazyk maďarskej menšiny takmer 90% zamestnancov, čo znamená, že Slováci sú diskriminovaní na základe jazyka a národnosti a tým nie je dodržané základné právo prístupu občana k účasti na správe verejných vecí nepohne zo stoličiek ani inštitúcie, ktoré sú na to priamo vytvorené. Pre Verejného ochrancu práv je dôležitejší bezbariérový prístup do verejných budov, práva detí (akoby ich nemali), ochrana osôb v policajnom zaistení, problematika rómskych osád, či ochrana prírody. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tiež nemá čas, bojuje vraj so slovenským antisemitizmom, rasizmom a xenofóbiou, zaujíma ho hlavne dodržiavanie základných práv tureckých občanov na Slovensku, tzv. rómskych občanov na ubytovni v Bratislave, monitoruje antisemitizmus, ktorý asi „prepukol“ po otvorení múzea holokaustu v Seredi.


Nevzdávajme sa

Na slovenskom juhu však stále máme vyše 330 obcí (južné územia tvorí 1012 obcí a 25 okresov), v ktorých sa Slováci asi nepovažujú ani za rovnocenných obyvateľov štátu s menšinami a nevyužívajú svoje volebné právo. Takouto ľahostajnosťou nemajú vo svojich obecných zastupiteľstvách ani také percentuálne poslanecké zastúpenie, aké by mohli mať na základe ich percentuálneho zastúpenia v obci.

To pochopiteľne môžu zmeniť v prvom rade svojou účasťou v komunálnych voľbách.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.