Empatia verzus propaganda: Ťapák na „výsluchu“ u Kernovej

Ladislav Kováčik
24.06.2018 6 395 achív

Liberálna úderka sústredená v časti tzv. mainstreamových médií nemá nikdy problém nájsť si vhodný nový terč. Asi je to tým, že sama svojím počínaním a zmýšľaním reprezentuje len maličkú menšinu obyvateľov Slovenska a o to radikálnejšie je ochotná vystupovať proti každému, kto sa s jej hodnotami zásadne nezhodne.

Kernová so svojimi otázkami tu reprezentovala svet zaslepenej a jednostrannej propagandy, ktorý neznesie názor mimo vlastnej paradigmy.

Po kríze v RTVS, ktorá vyvrcholila teatrálnym odchodom dvanástich redaktorov, bolo vlastne celkom prirodzené hľadať ďalších „nepriateľov“ práve v tomto médiu. A tak si publicistka Miroslava Kernová z portálu Omediach.com tentokrát posvietila na programového riaditeľa RTVS Mareka Ťapáka. Ten sa „previnil“ niečím vskutku ukrutným – vystúpil v rádiu Slobodný vysielač, kde hovoril o svojom otcovi, ale dotkol sa aj emócií, ktoré poháňali herci na protestoch „Za slušné Slovensko“ a navyše si dovolil prezentovať kritický postoj voči práci médií.

--------------------------------------------------------------------------

Prečítajte si tiež: Kernovej kráľovstvo krivých zrkadiel

--------------------------------------------------------------------------

Kernová si tentokrát nevystačila len s vlastným štvavým článkom. Veď tentokrát nepísala o „nejakom“ Rostasovi či inom „konšpirátorovi“ vytlačenom na okraj diania, tu mala do činenia s vysokou „šaržou“ v rámci verejnoprávneho média! A tak sa rozhodla osloviť Ťapáka s rozhovorom. Ťapák síce s rozhovorom spočiatku súhlasil, no je dosť možné – i keď toto je len moja interpretácia – že po samotnej komunikácii s Kernovou pochopil, že to nemalo zmysel a rozhovor nakoniec neautorizoval, pričom autorizácia bola jeho podmienkou. Kernová však napriek tomu usúdila, že bude dobré rozhovor s Ťapákom publikovať.

 

Stretnutie dvoch svetov

Keď sa do spomínaného rozhovoru na stránke Omediach.com začítame, je nám úplne jasné, že tu nešlo len o rozhovor dvoch osôb, ale doslova dvoch svetov. Kernová so svojimi otázkami tu reprezentovala svet zaslepenej a jednostrannej propagandy, ktorý neznesie názor mimo vlastnej paradigmy, kým Ťapák sa vo svojich odpovediach ukázal ako človek, ktorému je cudzie vyvolávať konflikty v už aj tak veľmi rozdelenej spoločnosti a preto chce radšej ľudí spájať. Skrátka, on reprezentoval zase svet ľudí s otvorenou mysľou, ktorí nie sú uzavretí voči argumentom tých druhých. Kernovej svet, to sú aj výroky ako: „Novinári a hlavne verejnoprávne médiá by nemali dávať priestor webom, projektom, ktoré šíria klamstvo, dezinformácie“, prípadne „a vy si myslíte, že Soros je čert?“ Ten Ťapákov sa zase prejavil a ukázal svoju podstatu napríklad aj v odpovedi na Kernovej otázku, či by pozval do RTVS niekoho zo Slobodného vysielača či mesačníka Zem a Vek: „Ak má čo povedať k téme, tak hej. Čo on niekoho zavraždil?

To, že má iný názor, že ja s ním nemusím súhlasiť, neznamená, že mu ho ja nedovolím vysloviť.“ Skrátka, bolo márne takejto žurnalistke niečo vysvetľovať, keďže ona už mala stanovisko hotové dávno pred vznikom rozhovoru a vôbec jej nešlo pochopenie respondenta (toho ostatne takíto ľudia ani nie sú schopní), ale len o jeho dehonestovanie.

Umelo vyvolaná „kauza“ mala dohru aj na mediálnom výbore Národnej rady SR. Tu sa celej záležitosti chytila nezaradená poslankyňa Viera Dubačová a požadovala vysvetlenie od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Ten jej odpovedal v tom zmysle, že Ťapáka jeho účasť v reláciách Slobodného vysielača na výkon funkcie programového riaditeľa nediskvalifikuje. Predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) dokonca označil Dubačovej slová za „demagógiu 50. rokov, demagógiu hrubého zrna“.

 

Postoj proti „konšpirátorom“

Povieme si, „fajn, Kernová ukazuje svoju povahu a podstatu inkvizítorky voči iným názorom a podobne obmedzení ľudia sa na to chytia a pokračujú v týchto praktikách“. Problém je, keď sa čoskoro na to v pomerne serióznom konzervatívnom denníku Postoj objaví článok, v ktorom je podsunutá podobná argumentácia. Teda to, že je zlé, keď niekto chodí prezentovať svoje názory do Slobodného vysielača ako ne-mainstreamového média. Autor Postoja Imrich Gazda uvádza v článku o kandidátovi na evanjelického biskupa Michala Zajdena, ktorý v spomínanom rádiu vystúpil, pred názvom tohto internetového rádia nálepku „konšpiračný“.

Zajden Gazdovi odpovedal na jeho otázku a výhradu nasledovne: „Ak by tí, ktorí zastávajú konzervatívne, ortodoxno-luteránske stanoviská, dostávali v mainstreamových médiách taký priestor ako priaznivci LGBTI hnutí, tak by sme neboli nútení vyhľadať alternatívne médiá.“ A treba uznať, že táto argumentácia je pravdivá. Stačí sa začítať do denníkov SME a Pravda, najmä v súvislosti s osobou evanjelického teológa Ondreja Prostredníka, ktorý sa zúčastnil na LGBT pochode.

To, že majú jedovatú rétoriku, neznášanlivú voči odlišným názorom pevne zakotvenú autori z médií ako SME, Denník N, či Omediach.com, na to už si asi zvykol na Slovensku každý. Pokiaľ ale podobný naratív vidíme – i keď v značne miernejšej podobe – aj v konzervatívne a kresťansky orientovanom Postoji, musíme uznať, že spomínaná rétorika neostáva izolovaná len na pár serveroch či periodikách ultraliberálneho razenia.

 

Konformita, či hnev liberálov?

Kedysi Juraj Smatana prišiel so zoznamom, v ktorom delil médiá na „konšpiračné“ a tie, nazvime to, „nezávadné“. Dnes to vyzerá tak, že každé politicko-spoločenské masmédium na Slovensku stojí pred dilemou, či sa vydá nedogmatickým (teda takzvane „konšpiračným“) smerom alebo naopak tým dogmatickým, v prospech súčasnej verzie liberalizmu. Úlohu v tomto môže zohrať aj tlak čitateľov toho-ktorého média, pričom nie je vôbec vzácnosťou, keď sa značná časť „skalných“ čitateľov so názorom svojho masmédia rozchádza.

Nuž, sledujme ďalej, ako sa s tým jednotlivé redakcie slovenských médií vysporiadajú – či uprednostnia konformitu alebo budú ochotné zniesť aj nadávky a nevraživosť liberálnej kaviarne. Vývoj zďaleka ešte nemusí byť ukončený!

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782.

-------------------------------------------------------------------------