Deň slovenskej štátnosti. Čakajovce 2019

Štefan Polačik
18.03.2019 695 archív

V sobotu 9. marca sme oslávili 80. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky. Celoslovenské oslavy sa konali v Čakajovciach pri Nitre. Miestny Kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta, tak ako každý rok.

O skvelú náladu sa postarali folklórne súbory Šuriančanka a Inovec a tiež sólista Opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát, ktorý počas svojho vystúpenia zožal od účastníkov osláv dvakrát potlesk postojačky.

Počas programu vystúpil aj historik Martin Lacko, ktorý zhodnotil dejinný význam prvej Slovenskej republiky a vyjadril pobúrenie nad systematickým vytváraním negatívneho obrazu o nej.

Róbert Švec všetkým ženám v miestnom Kultúrnom dome, pri príležitosti MDŽ, venoval ružu, ako prejav jeho úcty a vďaky za to, že ich máme. Osláv sa zúčastnili Slovenky a Slováci zo všetkých kútov našej vlasti a nechýbala ani naša omladina.

Na záver osláv účastníci podujatia položili k soche prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa, ktorá sa nachádza v Panteóne slovenských dejateľov v Čakajovciach, vence a kvety, ako prejav našej úcty a vďaky za všetko, čo Jozef Tiso vykonal pre náš národ.

„Som hrdý na to, že Slovenské Hnutie Obrody každý rok organizuje dôstojné oslavy výročia vzniku prvej Slovenskej republiky. Naše dejiny sú našimi dejinami, naše osobnosti sú našimi osobnosťami a komu sa nepáči... má smolu,“ vyhlásil Róbert Švec.