Väčšina mimovládnych organizácií je platená zo zahraničia, či už americkou, alebo inou ambasádou, alebo Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorej nešéfuje nik iný ako George Soros, „filantrop“, ktorý zbohatol špekuláciami na burze.