Svedectvo Jozefa Vrbu a súvislosti vyznamenania nemeckých vojakov sú v ostrom kontraste s oficiálnou historiografiou poplatnej „víťaznej