Kosovo je Srbija!

Výzva Slovákom a Slovanom

My slovenskí a slovanskí vlastenci združení v Slovenskom Hnutí Obrody odsudzujeme všetky pokusy o destabilizáciu Srbskej republiky a Balkánu prostredníctvom snáh o nezávislosť Kosova.

Uvedomujeme si historické súvislosti a nikdy nezabudneme na hrdinský postoj srbského národa, ktorý sa niekoľkokrát v histórii postavil na obranu slovanskej civilizácie. Pokusy o samostatnosť Kosova považujeme za snahy degradovať a ponížiť bratský srbský národ práve kvôli tomu, že v minulosti nezradil hodnoty Slovanstva. Vyjadrujeme plnú podporu statočnému srbskému ľudu v jeho boji za celistvosť Srbskej republiky.

SHO vyzýva všetkých Slovákov, Slovanov a všetky organizácie, ktoré sa hlásia k slovenským a slovanským hodnotám, aby sa postavili na obranu srbského národa a podporili naše stanovisko.

Vyzývame Róberta Fica, predsedu vlády SR, aby v budúcnosti nezmenil svoj postoj k otázke nezávislosti Kosova a nedovolil, aby SR uznala štátnu samostatnosť Kosova, pretože v Kosove sa dnes rozhoduje aj o budúcnosti SR a iných slovanských štátov a národov.

Predsedníctvo SHO

Nitra, dňa 15.12.2007