Mediálni partneri

 

Extra plus

www.extraplus.sk

Extraplus - logoSpoločensko-politický mesačník. Extra plus kladie dôraz na politické, spoločenské, ekonomické i kultúrne dianie na Slovensku, jeho súčasťou sú exkluzívne rozhovory, články o dianí v zahraničí, náučné články a oddychové rubriky.

 

Severka Tv

www.severka.tv

Severka TV - logoRegionálna televízia Severka sa v krátkom čase stáva neoddeliteľnou súčasťou života našich divákov. Program je zameraný na spoločensko-kultúrne dianie v regióne. V programoch pre mladých sa snažíme mládež pritiahnuť k pozitívnemu spôsobu života.

 

Slobodný vysielač

www.slobodnyvysielac.sk

Slobodný vysielač - logo„Slobodný vysielač“ je najväčší a najkomplexnejší projekt slobodného a nezávislého média v histórii Slovenska. Cieľe projektu sú napríklad pravdivé a neskreslené informovanie verejnosti, otvorená diskusia o problémoch v spoločnosti a o problémoch jednotlivcov či pravidelné informovanie verejnosti o udalostiach v zahraničí, ktoré majú priamy dopad na našu spoločnosť a sú úspešne odignorované mainstreamovými médiami.

 

Slovenské národné noviny

www.snn.sk

Slovenské národné noviny - logoSlovenské národné noviny sú spoločensko-politický týždenník zameraný na ochranu slovenskej štátnosti a podporu vlastenectva a patriotizmu. Založil ich v roku 1845 Ľudovít Štúr. Nepatria do hlavného prúdu tzv. liberálnych médií. Vychádzajú z národných a kresťanských princípov Slovákov. Ich pravidelnou súčasťou sú literárna príloha Orol tatranský a príloha Zo života Matice slovenskej.