Členovia Predsedníctva SHO

Reprezentujeme naše hnutie a sme na to hrdí.

 

Mgr. Róbert Švec

predseda

Patrí medzi prvých signatárov vzniku nášho hnutia. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, odbor politológia. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody.

Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše občianske hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti. Vo svojej práci sa okrem iného riadim aj výrokom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

 

Mgr. Pavol Privalinec

podpredseda

Zakladajúci člen Slovenského Hnutia Obrody. Študoval na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši na Fakulte protivzdušnej obrany, neskôr na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre na Katedre politológie a európskych štúdií. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody na plný úväzok a vo svojej práci využíva skúsenosti z medzinárodnej spoločnosti, v ktorej pôsobil ako manažér.

Slovenské Hnutie Obrody sa za niekoľko rokov vyprofilovalo na najaktívnejšiu vlasteneckú organizáciu na Slovensku, ktorá svojím spôsobom práce a jednoducho iným prístupom ukazuje, že vlastenectvo môže mať aj iný rozmer. Naša budúcnosť stojí na otvorenosti, zodpovednosti, vytrvalosti a schopnosti prijať úspech a nebáť sa ho.

 

Mgr. Pavol Soóš

tajomník

Vyštudoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor environmentalistika. V súčasnosti pracuje v poľnohospodárskom sektore.

Za jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote považujem vstup do SHO. Je to presne tá organizácia, ktorú som dlhé roky hľadal. Mojou srdcovou záležitosťou je projekt Staráme sa, ktorý sa nám darí úspešne budovať po celom Slovensku a nezastavíme sa, kým nebude postarané aj o posledného poctivého a statočného Slováka. Môj obľúbený nadčasový výrok od pána prezidenta Jozefa Tisa: „My sa môžeme pominúť, a my sa pominieme rad-radom, ale zostane za nami, lebo zostať musí - národ.“

 

Štefan Polačik

regionálny zástupca pre Nitru

Po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon vždy priviedla späť domov. Keď spoznal Slovenské Hnutie Obrody, rozhodol sa stať sa členom SHO a tým podporiť šírenie vlasteneckej myšlienky a tradičných hodnôt na Slovensku.

Keď každý prispeje svojou troškou na dobrú vec, svet bude lepší. Ja chcem tou svojou troškou prispieť do Slovenského Hnutia Obrody.

 

Marián Chudý

regionálny zástupca pre Trnavu

Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi hodnotami a aktivitami, vďaka ktorým pomáha ľuďom v núdzi. Som hrdý na to, že som Slovák, a preto chcem priložiť ruku k dielu a spoločnými silami vrátiť Slovensko Slovákom. Som vďačný za to, že môžem byť súčasťou nášho hnutia.

Kto nechce, hľadá výhovorky, kto chce, hľadá riešenia, a preto niektorí ľudia iba snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú.