Referendum o ochrane rodiny. Trikrát ÁNO

Referendum o ochrane rodiny. Trikrát ÁNO

Slovenské Hnutie Obrody plne podporuje všetky otázky referenda o ochrane rodiny a vyzýva všetkých Slovákov, aby sa referenda zúčastnili a odpovedali kladne.

 

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k Slovenskému národnému povstaniu

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k Slovenskému národnému povstaniu

Vzhľadom na vyššie spomenuté východiská považujeme vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky, tesne po vzniku druhej Slovenskej republiky, za unáhlené.

 

Na Slovensku po slovensky

Na Slovensku po slovensky

V živote národa a štátu sú chvíle, kedy je potrebné, aby vlastenci, ktorím záleží im na budúcnosti otčiny spojili sily!

 

Stanovisko k snahám o legalizáciu drog

Stanovisko k snahám o legalizáciu drog

Žiadame sprísnenie zákona, ktorý upravuje trestnú činnosť spojenú s prechovávaním, vyrábaním a obchodovaním s návykovými omamnými látkami.

 

Naším cieľom je rodina

Naším cieľom je rodina

Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná rodina, si plnia svoju funkciu.

 

Žiadame reciprocitu!

Žiadame reciprocitu!

Žiadame dôsledné presadzovanie recipročných práv menšín v Maďarsku a na Slovensku, rovnaké práva pre Slovákov v Maďarsku a pre Maďarov na Slovensku.

 

SHO k udalostiam v Šarišských Michaľanoch

SHO k udalostiam v Šarišských Michaľanoch

Slovenské Hnutie Obrody je vážne znepokojené nad situáciou, ktorá nastala v obci Šarišské Michaľany v sobotu 8. augusta 2009.

 

Naša národná povinnosť

Naša národná povinnosť

Predsedníctvo SHO na svojom zasadnutí v sobotu 13. júna 2009 prijalo otvorený list na podporu prezidenta ČR Václava Klausa.

 

Nemôžeme mlčať!

Nemôžeme mlčať!

Vzhľadom na pokračujúce provokácie maďarských fašistov oslovilo naše hnutie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

 

Za slovenskú korunu

Za slovenskú korunu

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že Slovenská republika si má ponechať jeden zo základných symbolov štátnej suverenity, svoju národnú menu.

 
Novšie článkyStaršie články