25 rokov druhej Slovenskej republiky: Berieme si späť Slovensko

Obrana a bezpečnosť štátu bola téma konferencie usporiadanej v rámci cyklu podujatí – 25 rokov obnovenej slovenskej štátnosti, ktorú zorganizovala Iniciatíva 2016. Konferencia sa uskutočnila v utorok 6. marca 2018.

Konferenciu moderovala Eva Zelenayová, ktorá medzi návštevníkmi privítala i osobnosti, ktoré stáli pri obnovení Slovenskej republiky v období pred i po 1.1.1993. Niekoľkonásobný predseda vlády SR Vladimír Mečiar vo svojom príspevku okrem iného povedal, že je smutné, že práve na 25. výročie vzniku Slovenskej republiky boli prezidentom ocenené „osobnosti“, ktoré priamo konali proti slovenskej štátnosti a i zásluhou zahraničia sa dostali do vedenia štátu, ktorý vlastne nechceli.

Bezpečnostný analytik František Škvrnda vo svojom vstupe hovoril o bezpečnosti samostatnej SR v 21. storočí, v ktorom definoval druhy ohrození s ktorými sa musia štáty vysporiadať.

Hlavnými rečníkmi konferencie, konanej v Hoteli Bratislava, boli Vladimír Mečiar, Róbert Švec a František Škvrnda.

S hlavným príspevkom na tému Budúcnosť SR v európskom priestore vystúpil Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody, ktorý hovoril o potrebe dlhodobej vízie pre Slovenskú republiku: „Dnes sme svedkami, že v našom štáte vládnu neslovenské elementy, ktoré slúžia cudzím pánom a slovenskí vlastenci a tí, ktorí sa zaslúžili o slovenskú štátnosť sú vytláčaní na okraj spoločnosti. To musí skončiť. Je dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, že v nasledujúcom období musíme zviesť zápas o charakter Slovenskej republiky.“ 

S príspevkom vystúpil aj Jozef Prokeš, ktorý vyslovili potrebu riešenia spoločného postupu v súčasnej napätej situácii v Slovenskej republike, kedy sú občania SR znechutení politikou súčasnej vlády, ako aj opozície vedenej prezidentom Andrejom Kiskom.

Účastníci konferencie prijali vyhlásenie v ktorom vyjadrujú hlboké znepokojenie nad nezodpovedným konaním prezidenta SR Andreja Kisku a niektorých opozičných strán, ktoré zneužili smrť novinára a jeho priateľky na podnecovanie nenávisti. „Dnes, keď sa v Európe potrebujeme zomknúť voči vnucovanému spôsobu života, ktorý si nectí civilizačné výdobytky a kresťanské hodnoty, keď sa potrebujeme brániť voči nanucovanému multikulturalizmu a rozmiestňovaniu imigrantov do štátov Európskej únie, nesmieme podľahnúť domácim štváčom, ktorí si z vlastného národa robia svoj politický biznis“, znie vo vyhlásení, ktoré podporilo okrem účastníkov i vyše tucet organizácií spoločenského života.

 Vyhlásenie účastníkov konferencie

My, účastníci konferencie Bezpečnosť a obrana štátu, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad nezodpovedným konaním prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a niektorých opozičných strán, ktorí zneužili smrť novinára a jeho priateľky na podnecovanie nenávisti a vášní voči legitímnej vláde a na jej zvrhnutie.

Slovensko nepotrebuje revolúciu, ktorá ho ožobráči a privedie do absolútneho chaosu, Slovensko nepotrebuje psychopatov v politike; nepotrebuje politikov slúžiacich cudzím záujmom; nepotrebuje mimovládky strážiace  ciele ich zahraničných donorov; nepotrebuje médiá bojujúce proti vlastnému národu.

Vyzývame politikov, aby zachovali pokoj a demokratickou cestou sa usilovali realizovať svoje ambície. Dnes, keď sa v Európe potrebujeme zomknúť voči vnucovanému spôsobu života, ktorý si nectí civilizačné výdobytky a kresťanské hodnoty, keď sa potrebujeme brániť voči nanucovanému multikulturizmu a rozmiestňovaniu imigrantov do štátov Európskej únie, nesmieme podľahnúť domácim štváčom, ktorí si z vlastného národa robia svoj politický biznis.

Dôrazne žiadame, aby vláda SR zabezpečila systematickú ochranu a obranu celistvosti územia, pôdy, vodných, lesných a nerastných zdrojov Slovenskej republiky.

Obraciame sa na všetkých obyvateľov Slovenska, zabráňte rozvratu našej krásnej vlasti!

Vyhlásenie podporili aj tieto organizácie:

Občianske združenie Rastic

Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska

Slovakia plus

Korene

Kongres slovenskej inteligencie

Občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody

Občianske združenie Vospolnosť

Občianske združenie Konzervatívne Slovensko

Občianske združenie Spoločnosť A. Hlinku

Ústav dejín kresťanstva

Občianske združenie Magnificat Slovakia

Občianske združenie Aliancia za nedeľu

Spoločenstvo kresťanské Slovensko

Miestny odbor Matice slovenskej Dunajská Streda

Iniciatíva 2016

Foto: Pavel Kapusta

  •  
  •  
  •  
  •