14. marec 1939: Bolo 12 hodín a 7 minút

Ústavní a politickí predstavitelia Slovenska rozhodli, že Tiso má prijať pozvanie od Hitlera na stretnutie, vypočuť Hitlera, ale rezervovať každé rozhodnutie pre Slovenský snem. S týmto poverením okolo obeda (13. marca 1939) odišiel Tiso do Viedne, odkiaľ ho osobitným lietadlom dopravili do Berlína.

Jozef Tiso, druhá naša hlava po kráľovi Svätoplukovi.

O 18. hodine bol Tiso prijatý Adolfom Hitlerom. Rozhovor trval približne 75 minút a v ňom Hitler Tisovi oznámil, že sa rozhodol zlikvidovať zvyšné Čechy, ale že jeho záujmy sa končia pri Karpatoch. Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je ochotný ju uznať, ale zároveň zdôraznil, že Slováci sa musia rozhodnúť rýchlo. Tiso odpovedal Hitlerovi, že ľutuje, ale nie je v stave urobiť nijaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí do výlučnej kompetencie Slovenského snemu. Žiadal, aby sa mohol telefonicky spojiť s prezidentom Háchom. Prezident Hácha na základe telefonátu s Tisom zvolal zasadnutie Slovenského snemu na nasledujúci deň 14. marca.

Tiso nepodľahol nátlaku Hitlera

Napriek tomu, že po rozhovore s Hitlerom, neprestávali v Berlíne na Tisa naliehať, aby ihneď na mieste vyhlásil samostatnosť Slovenska, dávali mu k dispozícii nemecký ríšsky rozhlas a aj po slovensky zredigovaný text takéhoto vyhlásenia, Jozef Tiso odmietol akékoľvek svojvoľné konanie a pridŕžal sa inštrukcií, ktoré dostal od slovenských ústavných činiteľov pre túto cestu. Tiso sa vrátil do Bratislavy o 9.00 hod. (14. marca 1939) a hneď zreferoval ústavným činiteľom, ktorí ho do Berlína vyslali, aká je tam situácia. O 10.57 hod. autonómny Slovenský snem otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu 63. Jozef Tiso informoval snem o svojich rozhovoroch v Berlíne.

Nová epocha v našich dejinách

Neurobil žiadny osobný návrh, ale zakončil svoje vystúpenie slovami: „Skladám tu pred snem sucho zhrnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím: uvažujte, rozhodujte.“ Vzápätí predseda snemu Dr. Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, či sú za samostatný Slovenský štát, alebo nie. Všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného Slovenského štátu. Predseda snemu Dr. Sokol vyhlásil: „Zisťujem, že Slovenský snem, ako jediný kompetentný orgán politickej vôle slovenského národa sa uzniesol, že je za samostatný Slovenský štát.“ Bolo 12 hodín a 7 minút. Poslanci otvorili novú epochu slovenských dejín zaspievaním historickej hymny slovenského národa Hej, Slováci.

Autor: Milan S. Ďurica

  •  
  •  
  •  
  •