Dvojjazyčnosť aj pre štyroch obyvateľov obce

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pokračuje v agresívnom nátlaku na inštitúcie, aby maďarizovali všetky informácie pre verejnosť. Menšinovým maďarským jazykom je pokrytý už takmer celý slovenský juh. Maďarská menšina nechápavo krúti hlavou a Slováci na juhu sú nahnevaní a očakávajú zastavenie tejto maďarskej drezúry.

Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín umožňuje ich používanie v absolútnej väčšine na základe dobrovoľnosti takmer vo všetkých oblastiach úradného a verejného styku obyvateľstva. Podľa viacerých právnych názorov, ale až po sčítaní obyvateľstva v roku 2021. Napriek tomu mnohé jazykové práva menšín už boli uplatnené, a aj napriek tomu, že mnohé z nich zákon ani neupravuje alebo sú sporné.

Najnovšie sú tŕňmi v oku Slovenská pošta a potravinové reťazce. Splnomocnenec ich prenasleduje poúčaním, že texty môžu uviesť aj v maďarskom jazyku. Majitelia predajní Coop Jednota a Lidl sa asi zľakli vlastnej neznalosti zákona a nápis aj v maďarčine vo viacerých obciach rýchlo vyvesili.

Často sa stáva, že úradníčky pôšt neoslovia alebo sa ani nepozdravia po slovensky a verejnosť ich musí na to upozorňovať. Podobná prax je aj v potravinách. Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb použitím menšinového jazyka, za ktoré sa skrýva splnomocnenec je smiešna a provokujúca argumentácia. Samotní príslušníci maďarskej menšiny sa ani nedomáhajú týchto nadpráv, zmýšľajú pragmaticky a nesúhlasia s plytvaním peniazmi na maďarské nápisy.

Okrem toho, viaceré obce, pre ktoré by sa mohlo v budúcnosti vzťahovať používanie menšinového maďarského jazyka síce dosahujú 15% hranicu počtu príslušníkov menšiny, ale v skutočnosti ide niekedy iba o veľmi nízky počet obyvateľov obce maďarskej národnosti. Vzťahuje sa to najmä na Nové Hony (22 obyvateľov maďarskej národnosti), Kesovce (27 obyvateľov maďarskej národnosti), Malú Tŕňu (27 obyvateľov maďarskej národnosti) a ďalšiu desiatku obcí.

Absolútnym unikátom je obec Slizké v okrese Rimavská Sobota, kde by malo byť uplatnené a pre malú obec iste finančne náročné používanie menšinového jazyka iba pre 4 príslušníkov maďarskej menšiny.

Tento fakt bije do očí o to viac, že v okrese Dunajská Streda nie je možné založiť slovenskú školu ani pre desať detí.  Ďalším pochybným konaním splnomocnenca je šikanovanie aj takých obcí, ktoré podľa posledného sčítania obyvateľstva nedosahujú ani 15% a mnohé ani 20% hranicu počtu príslušníkov maďarskej menšiny.

Ide najmä o obce Slovenské Nové Mesto (9% maďarskej menšiny, Šaľa (14,1% maďarskej menšiny), Senec (14,4% maďarskej menšiny), Hurbanova Ves (13% maďarskej menšiny), Lok (12,8% maďarskej menšiny) a ďalšie desiatky obcí. V týchto obciach natoľko zaúradovala neznalosť zákona, že sa vo verejnom styku úraduje už v menšinovom jazyku. Verejnosť sa právom pýta, dokedy nás bude takto „obohacovať“ maďarizácia.

Onedlho druhý štátny jazyk?

Ale obohacujúca maďarizácia neúnavne pokračuje aj na označeniach autobusových zastávok a digitálnych informačných tabuliach. Keďže nie všetky obce požiadali o maďarské názvy, splnomocnenec ich „povzbudzuje“ nátlakom. Súkromná dopravná spoločnosť Arriva Slovakia, a.s. zavetriac väčšie zisky ochotne vypomáha aj maďarskými nápismi na svojich autobusoch.

„Najdôležitejším dlhodobým cieľom je uznanie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska,“ čítame v Občianskej vízii strany Most. Strana SMK má podobné vidiny, maďarský jazyk by sa mal stať regionálnym úradným jazykom, to znamená, že by mal mať rovnaké postavenie ako slovenský jazyk. Na „zabetónovanie“ týchto cieľov sa splnomocnenec snaží alibisticky presadiť používanie rusínskeho a ukrajinského jazyka vo verejnom živote aj na východe Slovenska.

Autorka: Margaréta Vyšná

„Situácia na slovenskom juhu je výsledkom politiky Andreja Danka a jeho komplicov vo vedení SNS, ktorí takýto stav dopustili,“ konštatuje predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec.

  •  
  •  
  •  
  •