Generál M. R. Štefánik. Posol slovenskej slobody

Vo štvrtok 3. mája sme si položením venca k soche M. R. Štefánika v Trnave, uctili prácu a odkaz velikána našich dejín. Tento rok si pripomíname 99. výročie jeho tragickej smrti. Štefánik je pre nás oporným bodom.

Nezapredal národ ani krajinu. Vážil si a žil v duchu jej tradície pričom mal v úcte každú inú kultúru. Neupriamil sa na seba na vlastné výhody, ale svojou prácou potvrdzoval vieru v našu budúcnosť. Žil pre iných v porozumení toku dejín. Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom. Je až neuveriteľné, čo za svoj krátky život dosiahol. Vo svojej dobe morálne i ľudsky vysoko prevyšoval aj prvého česko-slovenského prezidenta T. G. Masaryka. Slovensko aj dnes potrebuje svojho Štefánika.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

  •  
  •  
  •  
  •