Generál M. R. Štefánik. Posol slovenskej slobody

Vo štvrtok 3. mája sme si položením venca k soche M. R. Štefánika v Trnave, uctili prácu a odkaz velikána našich dejín. Tento rok si pripomíname 99. výročie jeho tragickej smrti. Štefánik je pre nás oporným bodom.

Nezapredal národ ani krajinu. Vážil si a žil v duchu jej tradície pričom mal v úcte každú inú kultúru. Neupriamil sa na seba na vlastné výhody, ale svojou prácou potvrdzoval vieru v našu budúcnosť. Žil pre iných v porozumení toku dejín. Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom. Je až neuveriteľné, čo za svoj krátky život dosiahol. Vo svojej dobe morálne i ľudsky vysoko prevyšoval aj prvého česko-slovenského prezidenta T. G. Masaryka. Slovensko aj dnes potrebuje svojho Štefánika.

  •  
  •  
  •  
  •