Jazyková legislatíva konečne aj v náš prospech

Vláda Slovenskej republiky nedávno schválila Štvrtú správu o stave používania štátneho jazyka na území SR. Ministerstvo vnútra musí do januára 2019 legislatívne ukotviť povinné používanie štátneho jazyka na volebných plagátoch. Dôvodom môže byť aj sústavné porušovanie jazykového zákona.

Zákon o štátnom jazyku jasne a presne určuje, že štátny jazyk sa vždy uvádza na všetkých nápisoch určených pre verejnosť rovnakým alebo väčším písmom ako inojazyčný text. Napriek tomu sa častokrát porušuje. Menšinové maďarské strany s obľubou provokujú a vo svojich textoch na štátny jazyk „zabudnú“, prípadne sa do textu „nezmestí“.

Slovenské obyvateľstvo reaguje na takéto verejné opovrhovanie štátnym jazykom podnetmi ministerstvu kultúry. Vo volebnej kampani do NR SR v roku 2016 prišlo na ministerstvo takmer 20 opodstatnených podnetov od občanov z celého slovenského juhu, z nich na piatich plagátoch úplne chýbal text v štátnom jazyku. A to aj na plagátoch strán KDH a SDKÚ. Porušovateľmi nie sú zadávatelia textov na plagáty, ale samotné reklamné spoločnosti, ktoré uvedú texty na pútačoch a plagátoch nesprávne. Najčastejšie sú to firmy Nubium, Gryf a euroAWK a to aj napriek tomu, že ich na porušovanie každoročne upozorňuje ministerstvo. Obyvatelia sa sťažujú na neuvádzanie slovenského jazyka aj na bežných plagátoch menšinových strán. Na obecné samosprávy, ktoré majú konať v prospech obyvateľov a sú povinné zverejňovať všetky informácie v štátnom jazyku prišlo vyše 30 občianskych podnetov na neuvedenie slovenského jazyka v textoch alebo hlasových informáciách. Obecné samosprávy sú jednými z najčastejších porušovateľov zákona o štátnom jazyku, celkovo tvoria takmer polovicu podnetov sťažovateľov.

Na jedno z upozornení ministerstvom kultúry, aby text na plagáte strany SMK upravili v súlade so zákonom, menšinoví politici úpravu odmietli a plagát prelepili nápisom Cenzúra ministerstva kultúry. Na verejnom vystúpení vyhlásili, že na svojich plagátoch budú vždy uprednostňovať vlastný, menšinový jazyk pred štátnym jazykom a štátnemu tajomníkovi za stranu Most ako zástupcovi ministerstva poslali nepríjemné pozdravy.

Pokiaľ bude prebiehať aj naďalej takéto vzájomné upozorňovanie a stráženie suverenity slovenskej štátnosti najmä na slovenskom juhu, pokojne môžu menšinoví politici aj naďalej zastávať pod dohľadom aspoň nižšie štátne pozície.

Autorka: Margaréta Vyšná