Kauza Rostas. Ďalšia kapitola slovenského boja za korektnú diskusiu

Veľkú pozornosť u občanov proatlanticky aj proslovensky orientovaných vzbudilo v poslednej dobe opäť meno Tibor Eliot Rostas. Šéfredaktor časopisu Zem & Vek sa totiž ocitol v zozname účastníkov pripravovanej panelovej diskusie na konferencii o médiách, ktorú sa podujala organizovať Fakulta masmediálnej komunikácie trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM).

Zápas o Slovensko teda pokračuje. V tomto prípade máme na jednej strane ľudí zastávajúcich sa slobody prejavu, na druhej tých, ktorí by ju najradšej zadupali do zeme pod rúškom boja proti „extrémizmu“.

Okrem Rostasa ako zástupcu tzv. alternatívy boli pozvaní aj novinári z mainstreamových médií, čo vzbudilo u Rostasových priaznivcov očakávania zaujímavej a tvrdej diskusie. Nič také sa však nakoniec nekonalo. Svoju účasť na konferencii kvôli Rostasovi odvolal zástupca šéfredaktorky SME Jakub Fila aj ďalší predpokladaní účastníci z mainstreamu a tak sa konferencia nakoniec 25. apríla uskutočnila bez chystanej panelovej diskusie.

Nespokojní absolventi

Svoju alma mater sa za akceptovanie Rostasa ako účastníka diskusie (v aktuálnom newspeaku sa tomu hovorí „legitimizovanie“) rozhodli skritizovať traja absolventi FMK UCM. Podľa Veroniky Pizano, Jakuba Ptačina a Radovana Andreja Greža bola týmto krokom poškvrnená povesť fakulty, preto sa rozhodli vrátiť svoje ocenenia pre absolventov a študentov, ktorí šíria dobré meno školy.

Finančné čiastky, ktoré spolu s oceneniami získali, sa rozhodli presmerovať na Jána Benčíka a Juraja Smatanu, známych to bojovníkov proti „konšpirátorom“. Dekanka Dana Petranová im odpovedala listom, v ktorom tvrdí, že rozhodnutie trojice absolventov rešpektuje, zároveň sa však pozastavuje „nad mierou teatrálnosti tohto aktu“. Podľa Petranovej je možné ocenenie vrátiť len v plnom rozsahu, teda aj s udelenými finančnými čiastkami.

K otázke Rostasovej účasti na konferencii sa v liste vyjadrila: „Každé legálne existujúce médium na Slovensku je pre nás objektom výskumu a bolo by chybou, ak by unikalo našej pozornosti. Pretože existuje, pretože má svoje publikum, pretože komunikuje rôzne posolstvá, pretože má vplyv na verejnú mienku a nálady v spoločnosti.“

Svoje rozhodnutie usporiadať konferenciu za účasti Rostasa dekanka obhajovala aj v statuse na Facebooku. Jej slová zapôsobili v dnešnej dobe presadzovania uniformity v médiách hlavného prúdu ako závan čerstvého vetra: „Do diskusie sme pozvali predstaviteľov rôznych legitímnych prúdov slovenského mediálneho prostredia ako mysliace osobnosti, nebudeme ich urážať ani nálepkovať ako “Lipšicovu stajňu”, “Putinových agentov”, “Penťácke prestitútky”, či “Svedkov Sörösových”. Cenzúra nám bola vždy cudzia a nebudeme ju uplatňovať ani pod nátlakom novodobých inkvizítorov.“

Signatári na strane dekanky

Pochopiteľne, postaviť sa dnes proti „novodobým inkvizítorom“ znamená aj niesť následky. Len veľmi ťažko si môžeme článok Dušana Mikušoviča z webu Denníka N z 5. mája o údajne predražených cestách zástupcov FMK UCM  interpretovať inak ako razantnú odpoveď verejne činnej osobe, ktorá si dovolila vytŕčať z radu. Dekanka Petranová však so svojím názorom medzi  známymi osobnosťmi nezostala sama. Jej postoj podporili aj signatári Výzvy slovenským univerzitám, ktorí apelujú na študentov a pedagógov univerzít na celom Slovensku, aby „prejavili osobnú statočnosť a priestor univerzít nedovolili ovládať tlakom spôsobeným z financovania niektorými mimovládnymi organizáciami akou je Sorosova OSF“. Medzi signatármi sa objavili napríklad mená spisovateľa Jozefa Banáša, expremiéra Jána Čarnogurského, onkológa Jána Lakotu či fyzika a elektrotechnika Jána Dudáša. (Výzvu je možné nájsť na www.aneme.sk.)

Nesmerujme ku katastrofe!

Zápas o Slovensko teda pokračuje. V tomto prípade máme na jednej strane ľudí zastávajúcich sa slobody prejavu, na druhej tých, ktorí by ju najradšej zadupali do zeme pod rúškom boja proti „konšpiráciám“, „dezinformáciám“, „extrémizmu“, „fašizmu“… veď už to poznáte. Je možné, že nám nebudú úplne sympatickí všetci „alternatívci“ či signatári spomenutej výzvy, ale v tomto prípade platí niečo podobné ako v prípade protestov proti základniam NATO. Ak sa aj ľudia, s ktorými máme inak odlišné názory, vedia v otázke slobody slova a korektne vedenej diskusie postaviť na správnu stranu, treba to len uvítať. Vyhrotená polarizácia spoločnosti nastoľovaná médiami ako SME či Denník N totiž môže poviesť aj ku katastrofe.

V roku 1944 už proti sebe bojovali – a nie verbálne –  dve skupiny príslušníkov nášho národa. Dnes si to každoročne 29. augusta pripomíname ako veľkú slávu, ale v skutočnosti išlo o nevýslovnú tragédiu!

Neobracajme sa opäť týmto smerom a vyžadujme pri každej príležitosti od našich oponentov diskusiu, v ktorej víťazia argumenty, nie peniaze, či nebodaj vojnová mašinéria. Nie všetci budú na to ochotní pristúpiť, ale buďme vďační aj za tých, ktorí sú už teraz aspoň v otázke slobody slova aj na našej strane.

Autor: Ladislav Kováčik

  •  
  •  
  •  
  •