Ľudovít Štúr: Slováci, bojujte za slobodu a nezávislosť

Akosi sa vžilo v našej spoločnosti, že k samostatnému štátu sme sa dostali veľmi ľahko. Vraj netiekla krv ako v bývalej Juhoslávii, ba ani rozpad Sovietskeho zväzu nebol taký idylický ako rozpad Česko-Slovenska.

Pomník Viliama Šuleka a Karola Holubyho v Hlohovci pripomína revolučné udalosti meruôsmych rokov, počas ktorých boli popravení viacerí slovenskí dobrovoľníci. Pamätník bol umiestnený na svoje miesto v roku 1928. V spodnej časti čelnej strany pamätníka je umiestnená pamätná tabuľa ako pietna spomienka na duchovný a historický odkaz týchto slovenských martýrov.

V týchto dňoch sme si pripomenuli 98. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, Slováka, o ktorom sa dá bez zaváhania povedať, že za svoju vlasť položil život.

Vlani sme si pripomenuli sté výročie od smrti Svetozára Hurbana Vajanského. Znalci slovenského života pripúšťajú, že stavba budúcej slovenskej kultúrnej i politickej slobody sa stavala na týchto dvoch odlišných osobnostných pilieroch. Slovenský národný pohyb sa nezačal po novembri 1989.

Šulek a Holuby. Vzory pre mladých Slovákov

Národná rada Slovenskej republiky si 15. mája slávnostnou akadémiou pripomenula 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana. V devätnástom i dvadsiatom storočí pretieklo veľa slovenskej krvi za slobodu a nezávislosť. Revolučná vlna na konci štyridsiatych rokov 19. storočia, ktorá sa prevalila západnou a strednou Európou, zasiahla aj Rakúsko-Uhorsko. Vznikla samostatná uhorská vláda, uhorský snem v Bratislave zrušil poddanstvo i cirkevný desiatok. Revolučne sa začalo hýbať aj Slovensko. V máji 1848 predniesli slovenskí národovci v Liptovskom Svätom Mikuláši Žiadosti slovenského národa. Nová uhorská vláda reagovala vyhlásením štatária v slovenských stoliciach. Ľudovít Štúr 19. septembra 1848 na Myjave, v mene Slovenskej národnej rady, oficiálne vypovedal uhorskej vláde poslušnosť a vyzval Slovákov na boj za vlastnú slobodu a nezávislosť.

Význam Slovenského povstania z rokov 1848 – 1849 najlepšie vystihol J. M. Hroboň v liste Vajanskému, keď povstanie označil ako prechod štúrovcov zo školy do živej histórie národa a ako dejinnú chvíľu, v ktorej Slovák, po prvý raz za tisíc rokov, ťahal meč ako Slovák. No povstanie malo aj obete.

Prvými pri zrode politického národa sa stali Karol Holuby a Viliam Šulek, velitelia povstania. Hrdinstvo oboch Slovákov pripomína pamätník od Dušana Jurkoviča, ktorý sa nachádza v Hlohovci, mestskej časti Šulekovo. Holubyho odsúdili a popravili ako jedného z vodcov povstania a Šulek si mohol život zachrániť, keby bol prisahal na maďarskú zástavu a prestúpil na maďarskú národnosť. Odmietol, obesili ho.

Sloboda a samostatnosť nám nespadli z neba

Dá sa však povedať, že až rok 1907 bol skutočným vstupom Slovákov do 20. storočia. A opäť krvavým. Černovčania si bránili svoju vec. Z vlastných financií si postavili kostol a chceli, aby kostol požehnal ich rodák Andrej Hlinka. Cudzieho farára nechceli, protestovali a tak žandári začali do nich strieľať. Tragédiu, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych, nebolo možné  ukryť. Slovenské utrpenie obletelo celý svet.

Neprajníci aj dnes vyčítajú politickým reprezentáciám spred roka 1993, že nemali jasný cieľ: slovenskú štátnu samostatnosť. Pripomeňme teda, že ani T. G. Masaryk v roku 1895 neočakával žiadne ohromné svetové katastrofy a reálne rátal s existenciou Rakúska. Dokonca  v jeho rozpade videl  katastrofu pre český národ. V tom istom čase Vajanský v eseji Nálady a výhľady píše: „Len pustý blázon… môže veriť na stálosť národných a politických pomerov v strednej Európe“ a prorocky hovorí o čertovsky krátkom čase pre zmenu pomerov.

Sloboda a samostatnosť nespadli Slovákom z neba. Predchádzal im dlhý zápas s mnohými obeťami. Myslíme na tých, ktorí obetovali svoje životy za slovenskú vec.

Autorka: Eva Zelenayová

  •  
  •  
  •  
  •