Maďarské fondy. Snaha o ekonomické ovládnutie slovenského juhu

Za posledné tri roky sme na juhu Slovenska zaregistrovali zvýšenú ekonomickú aktivitu zo susedného Maďarska. Vlani bola odovzdaná do užívania maďarskými štátnymi inštitúciami a menšinovými politikmi dlhodobo plánovaná nákladná kompa na Dunaji, v južných mestách vznikli maďarské agentúry pre rozvoj obchodu, miestnych podnikateľov podporujú maďarské ministerstvá prostredníctvom fondov. Ide tak zjavne o úsilie „ekonomickej pomoci“ južným okresom na Slovensku zo zahraničia.

„Dôležitou otázkou je používanie maďarského jazyka. Naším dlhodobým cieľom je, aby sa maďarský jazyk stal na Slovensku regionálnym – teda druhým štátnym jazykom,” povedal predseda SMK József Menyhárt.

Dopravná infraštruktúra medzi Slovenskou republikou a Maďarskom sa začala budovať už po roku 1989. Maďarské podnikanie na juhu Slovenska sa má podporovať dvomi cestami – mostami a kompami cez hraničné rieky medzi oboma štátmi a diaľnicami. Preto sú všetky iniciatívy dopravného spojenia s Maďarskom maďarského pôvodu. Na podnet zástupcov maďarskej menšiny na Slovensku sa vybudoval most medzi Štúrovom a Ostrihomom (2001), ďalší sa už stavia v Komárne (dokončenie sa plánuje v roku 2018), realizovali sa projekty pre nové mosty cez Ipeľ, diaľničné cesty cez slovenské hraničné obce a ďalšie sú naplánované. „Vďaka“ regionálnym zástupcom Strany maďarskej komunity (SMK) sa realizovala výstavba nákladnej kompy cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom. Za týmto desaťročným úsilím stojí aj maďarská vláda a európske peniaze. Minister dopravy SR Árpád Érsek zastupujúci maďarské hospodárske záujmy už vyhlásil, že kompa tak podporí záujem podnikateľov a vytvorenie nových pracovných miest. Kompa však má byť len štartom pre vybudovanie nového mostu pre nákladnú prepravu.

Sieť maďarských podnikateľov

Viktor Orbán už vo svojej prvej vláde (1998 – 2002) presadzoval politiku vstupu Maďarska do Európskej únie ako príležitosť pre celý národ (aj za hranicami Maďarska) pre posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu. Aj dnes je jednou zo základných strategických úloh maďarskej politiky pre zahraničných Maďarov rozvoj hospodárstva spojený s modernizáciou spoločnosti a riešenie problému pracovného trhu. Napojenie na túto politiku nachádzame v dokumentoch oboch menšinových maďarských politických strán. Regionálny rozvoj, rozmach vidieka (juh pozostáva najmä z malých obcí), podpora malých a stredných podnikateľov a dopravná infraštruktúra (napríklad aj nástupom súkromných prepravcov osobnej a nákladnej prepravy lojálnych voči maďarskej politike) v Občianskej vízii menšinovej strany Most, čo pre slovenský juh znamená výraznú pomoc maďarsky hovoriacim podnikateľom. V školstve sa vízia orientuje na odborné vzdelávanie, čím sa síce podporia južné okresy s najslabšou vzdelanosťou a najväčšou nezamestnanosťou, ale v konečnom dôsledku pomôže vytvoriť sieť maďarsky hovoriacich remeselníkov a podnikateľov. SMK vo svojom poslednom vyhlásení k jesenným voľbám do VÚC jednoznačne potvrdzuje svoje doterajšie smerovanie v hospodárskej politike – podpora rozvoja agrárneho a potravinárskeho odvetvia a vidieka a zakladania malých a stredných podnikateľských živností.

Maďarské agentúry a fondy

Maďarský akademik Nándor Bárdi popisuje snahy zahraničných Maďarov aj ako snahu o rovnosť šancí v oblasti hospodárskeho a územného rozvoja. V tom im majú výdatne pomôcť maďarské agentúry pre rozvoj obchodu. O ich založenie na Slovensku sa postaralo Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Vytvorilo stredoeurópsku sieť na podporu rozvoja podnikania tvoriacich až 22 pobočiek v ôsmich štátoch, z toho sedem na juhu Slovenska, čo vlastne znamená napojenie podnikateľov na maďarský trh.

Zakladatelia tvrdia, že cieľom reťazca pobočiek má byť „spárovanie ponuky a dopytu na trhu“ a tým pomoc malým a stredným podnikom. Pobočka má doslova „dať impulz k slobodnému pohybu firiem v rámci Karpatskej kotliny“ (Štúrovo a okolie 2016/8). Maďarské fondy im dodajú potrebné peniaze. Na to slúži štátny fond Gábora Betlena, ktorý už podporil niekoľko maďarsky hovoriacich podnikateľov na Slovensku.

Záujem o ekonomickú podporu maďarskej menšine na Slovensku nedávno deklaroval aj Viktor Orbán. Navrhuje, aby sa uzatvorila dohoda s maďarskou menšinou na Slovensku o programe ekonomického rozvoja a vzápätí svoje pohnútky skrýva za vyhlasovanie o dobrom rozvoji slovensko-maďarských vzťahov aj v oblasti hospodárstva.

O nevyžiadanej „ekonomickej pomoci“ Maďarska slovenskému juhu niet pochýb. Maďarsko tak využíva hospodársky oslabené južné oblasti. Pre Slovensko však môže takéto „podnikanie“ v prihraničných oblastiach znamenať o niekoľko rokov absolútnu stratu ekonomickej nezávislosti.

Autorka: Margaréta Vyšná

  •  
  •  
  •  
  •