Milan Rastislav Štefánik: Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť

Milan Rastislav Štefánik je neodmysliteľnou súčasťou našich slovenských dejín. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách.  

Štefánik lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať.“ V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik bol vlastencom, ktorý nadovšetko miloval svoju vlasť. Tak veľmi mu záležalo na jeho domovine, že povedal tieto prorocké slová: Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. Tie slová sa naplnili a Slováci sa vymanili z Rakúsko-Uhorska a stali sa súčasťou ČSR. Dôležitým detailom je, že isto bolo Štefánikovým snom aj to, aby boli Slováci samostatným národom tak, ako je tomu dnes. Jeho prorocké slová sú aktuálne aj dnes a zároveň sú pre nás akousi výzvou.

Európa a Slovensko zápasia s prívalom ilegálnych imigrantov, sme svedkami islamizácie Európy, namiesto slobody tu máme diktát z Bruselu. Je najvyšší čas, aby sme prijali výzvu Milana Rastislava Štefánika a oslobodili našu vlasť. Oslobodili ju od diktátu Bruselu, od islamizácie v ktorej sa ničí naša kultúra, naše tradície.

Autor: Pavol Zvarík

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

  •  
  •  
  •  
  •