Róbert Švec: Slovensko aj dnes potrebuje svojho Štefánika

Vo štvrtok 4. mája sme si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika. Spomienkovú slávnosť každý rok organizujú, okrem iných, aj mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. 

Podujatie, ktorého sa zúčastnili aj žiaci a študenti trnavských škôl, svojou účasťou podporili aj členovia Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca.

Zástupca cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v Trnave Rastislav Hargaš vo svojom prejave, okrem iného konštatoval: „M. R. Štefánik nám ukazuje ako ísť vpred a nie prešľapovať na mieste, zahľadení na seba, ale práve v ohľade aj na svojich blízkych. Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné ich učiť milovať, ale je nevyhnutné tiež pracovať a učiť pracovať iných.

Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta Trnava v prejave zdôraznil: „Žiaľ v našom slovenskom prostredí sme viacero osobností spochybnili a ideovo zafarbili podľa prevládajúceho mocenského videnia sveta. Našťastie M. R. Štefánik, ktorého výročie úmrtia si dnes pripomíname odolal deštruktívnym ideologickým tlakom, ako aj snahou bagatelizovať jeho úsilie v kontexte spolužitia národov v európskom priestore. Štefánik je pre nás oporným bodom. Nezapredal národ ani krajinu. Vážil si a žil v duchu jej tradície pričom mal v úcte každú inú kultúru. Z jeho skutkov a činov je zjavná snaha porozumieť ľuďom, národu i Európe. Neupriamil sa na seba na vlastné výhody, ale svojou prácou potvrdzoval vieru v našu budúcnosť. Vďaka činom a diplomacii upriamil pozornosť svetovej veľmoci i na Slovensko. Žil pre iných v porozumení toku dejín.“ 

Zástupcovia miestnej, štátnej správy, predstavitelia občianskych združení a ďalších organizácií položili k soche Štefánika vence a kytice kvetov na znak úcty voči mužovi, ktorý pre náš národ vybojoval slobodu.

Socha M. R. Štefánika v Trnave je dielom slovenského sochára Jána Koniarka. Pri prvom odhalení sochy 19. októbra 1924 bola najvzácnejším hosťom slávnosti matka generála Štefánika. V čase komunizmu nahradil sochu pamätník osloboditeľov. Druhé slávnostné odhalenie sochy sa konalo v roku 1990. V súčasnosti socha nášho velikána stojí v blízkosti evanjelického kostola.

  •  
  •  
  •  
  •