Róbert Švec: Slovensko aj dnes potrebuje svojho Štefánika

Vo štvrtok 4. mája sme si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika. Spomienkovú slávnosť každý rok organizujú, okrem iných, aj mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. 

Podujatie, ktorého sa zúčastnili aj žiaci a študenti trnavských škôl, svojou účasťou podporili aj členovia Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca.

Zástupca cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v Trnave Rastislav Hargaš vo svojom prejave, okrem iného konštatoval: „M. R. Štefánik nám ukazuje ako ísť vpred a nie prešľapovať na mieste, zahľadení na seba, ale práve v ohľade aj na svojich blízkych. Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné ich učiť milovať, ale je nevyhnutné tiež pracovať a učiť pracovať iných.

Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta Trnava v prejave zdôraznil: „Žiaľ v našom slovenskom prostredí sme viacero osobností spochybnili a ideovo zafarbili podľa prevládajúceho mocenského videnia sveta. Našťastie M. R. Štefánik, ktorého výročie úmrtia si dnes pripomíname odolal deštruktívnym ideologickým tlakom, ako aj snahou bagatelizovať jeho úsilie v kontexte spolužitia národov v európskom priestore. Štefánik je pre nás oporným bodom. Nezapredal národ ani krajinu. Vážil si a žil v duchu jej tradície pričom mal v úcte každú inú kultúru. Z jeho skutkov a činov je zjavná snaha porozumieť ľuďom, národu i Európe. Neupriamil sa na seba na vlastné výhody, ale svojou prácou potvrdzoval vieru v našu budúcnosť. Vďaka činom a diplomacii upriamil pozornosť svetovej veľmoci i na Slovensko. Žil pre iných v porozumení toku dejín.“ 

Zástupcovia miestnej, štátnej správy, predstavitelia občianskych združení a ďalších organizácií položili k soche Štefánika vence a kytice kvetov na znak úcty voči mužovi, ktorý pre náš národ vybojoval slobodu.

Socha M. R. Štefánika v Trnave je dielom slovenského sochára Jána Koniarka. Pri prvom odhalení sochy 19. októbra 1924 bola najvzácnejším hosťom slávnosti matka generála Štefánika. V čase komunizmu nahradil sochu pamätník osloboditeľov. Druhé slávnostné odhalenie sochy sa konalo v roku 1990. V súčasnosti socha nášho velikána stojí v blízkosti evanjelického kostola.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

  •  
  •  
  •  
  •