Švec: Naši predkovia porazili myšlienku čechoslovakizmu, my porazíme myšlienku svetoobčianstva

V sobotu 6. októbra sme oslávili ďalší dôležitý dátum, ktorý sa zlatými písmenami zapísal do dejín nášho národa. Pred 80 rokmi sa dlhoročné úsilie jednej celej generácie slovenských rodoľubov, na čele s Andrejom Hlinkom, naplnilo a 6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny.

Autonómia bola prvým krokom na ceste k vzniku Slovenského štátu, prvej Slovenskej republiky a túto skutočnosť nemôžu stráviť komunisti, liberáli, Čechoslováci a všetci tí, ktorí dnes velebia politiku Bruselu.

Pretože, aj vďaka autonómii Slovenskej krajiny sa Slováci stali pánmi Slovenska a vymanili sa zo zovretia chorej myšlienky čechoslovakizmu. Dnes sa nevolení panáčikovia v Bruseli snažia o to, aby sme boli opäť iba mediálnymi a hospodárskymi podnájomníkmi vo svojom vlastnom štáte a aby sme boli v zovretí chorej myšlienky svetoobčianstva. A tak, ako pred 80 rokmi naši predkovia ako protiváhu silám temnoty postavili vlastenectvo, ale nie ako prejav nenávisti k niekomu, ale ako lásku k svojeti, tak aj dnes je potrebné, aby sme v časoch svetoobčianstva, postavili proti silám temnoty opäť vlastenectvo, myšlienkový prúd, ktorý bude, okrem iného, dlhodobo, zodpovedne, razantne ale inteligentne ochraňovať naše hodnoty, tradície a náš spôsob života. Ale nie náruživo, nenávistne, lež z vrelej lásky k našej otčine. A to je hlavný odkaz 80. výročia autonómie Slovenskej krajiny.

Róbert Švec: „Úsilie Andreja Hlinku a jeho spolupracovníkov je ďalším dôkazom toho, že iba dlhodobá a zodpovedná služba našej vlasti prináša výsledky. Je to síce cesta náročná a zložitá, ale jediná, ktorá nás privedie k úspechu.“

————————————————————————-

V sobotu 6. októbra sa v Žiline uskutočnil slávnostný seminár k 80. výročiu vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny. Slovenské Hnutie Obrody na podujatí zastupovali Róbert Švec, predseda SHO a Štefan Polačik, podpredseda SHO. Počas seminára s odbornými príspevkami vystúpili historici Martin Lacko a Ivan Mrva. Naše poďakovanie patrí Miestnemu odboru Matice slovenskej v Žiline a Ústavu dejín kresťanstva za zorganizovanie seminára a slovenským vlastencom, ktorí podujatie podporili svojou účasťou. (Michal Šindolár)

  •  
  •  
  •  
  •