Vyhlásenie SHO k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným.

Základné princípy hospodárskej politiky Bruselu sú podobné ideám centrálne, byrokraticky plánovanej ekonomiky. Poučení z minulosti vieme, že systém dotácií a eurofondov z dlhodobej perspektívy prináša národom korupciu a stagnáciu. Negatívny prínos bruselskej administratívy pre slovenské hospodárstvo sa napríklad prejavil pri nespravodlivej kolektivizácii dlhov štátov južnej Európy.

Namiesto začleňovania sa do politickej únie vychádzajúcej z neefektívnych centralistických princípov, by SR mala rozvíjať hospodárske vzťahy s jednotlivými európskymi krajinami na princípoch voľnotrhovej ekonomiky s obmedzením dotácií, byrokratických prekážok a ciel na minimum.

Slovenská republika by sa nemala príliš jednostranne orientovať na jedno mocensko-civilizačné zoskupenie na úkor poškodenia hospodárskych vzťahov s inými mocnosťami.

Slovenské Hnutie Obrody preto považuje členstvo Slovenskej republiky v súčasnej podobe EÚ za neakceptovateľné.

Predsedníctvo SHO, Stropkov dňa 21. januára 2017

  •  
  •  
  •  
  •