Vyhlásenie SHO k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným.

 

Základné princípy hospodárskej politiky Bruselu sú podobné ideám centrálne, byrokraticky plánovanej ekonomiky. Poučení z minulosti vieme, že systém dotácií a eurofondov z dlhodobej perspektívy prináša národom korupciu a stagnáciu. Negatívny prínos bruselskej administratívy pre slovenské hospodárstvo sa napríklad prejavil pri nespravodlivej kolektivizácii dlhov štátov južnej Európy.

Namiesto začleňovania sa do politickej únie vychádzajúcej z neefektívnych centralistických princípov, by SR mala rozvíjať hospodárske vzťahy s jednotlivými európskymi krajinami na princípoch voľnotrhovej ekonomiky s obmedzením dotácií, byrokratických prekážok a ciel na minimum.

Slovenská republika by sa nemala príliš jednostranne orientovať na jedno mocensko-civilizačné zoskupenie na úkor poškodenia hospodárskych vzťahov s inými mocnosťami.

Slovenské Hnutie Obrody preto považuje členstvo Slovenskej republiky v súčasnej podobe EÚ za neakceptovateľné.

Predsedníctvo SHO, Stropkov dňa 21. januára 2017

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——