Slovenské Hnutie Obrody už pred niekoľkými rokmi upozorňovalo na to, že pod pláštikom údajných výhod zo vstupu Slovenskej republiky do EÚ a prijatia okupačnej meny euro sa skrýva hrozba likvidácie suverenity našej vlasti. Po rokoch musíme konštatovať, že naše obavy sa v plnej miere napĺňajú a čo je ešte horšie, najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, pod pláštikom boja proti údajnému extrémizmu postupne zbavujú náš národ a štát suverenity a svojprávnosti. A preto hovoríme: Stop diktátu Bruselu!

Objednávkový formulár:


Prečo podporiť kampaň ÁNO Slovensko, NIE EÚ!

Kampaň ÁNO Slovensko, NIE EÚ! je tu pre každého, kto sa nebojí a nehanbí vyjadriť svoj názor v uliciach našich miest.

Pripravili sme pre vás možnosť objednať si nálepky v rámci našej kampane. Ak máte záujem, môžete si objednať 20, 40, 60 alebo 120 nálepiek, ktoré vám pošleme za symbolickú sumu + poštovné (viď formulár). Vaše finančné príspevky do kampane Áno Slovensko, NIE EÚ! budú použité na prípravu ďalšej kampane.

Nálepky lepte na miesta na to určené.