V apríli sme oslávili 20. výročie vydávania nášho politicko-spoločenského dvojmesačníka.

V našich novinách nájdete zaujímavé tematické príspevky, ktoré robia naše noviny výnimočnými. Postrehy, glosy, reportáže a recenzie sú doplnené pozvánkami na podujatia, túry a rôzne akcie.

Príspevok na vydávanie Práva Národa je vo výške iba 18 eur na kalendárny rok.

  Mám záujem stať sa čitateľom Práva Národa.

  Súčasťou Práva Národa bývajú rôzne zaujímavé prílohy.

  Vydavateľ a redakcia:

  Občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra
  Kontakt: pn@sho.sk
  Registračné číslo ISSN 1336-6823