V apríli oslavujeme 19. výročie vydávania nášho politicko-spoločenského dvojmesačníka.

V našich novinách nájdete zaujímavé tematické príspevky, ktoré robia naše noviny výnimočnými. Postrehy, glosy, reportáže a recenzie sú doplnené pozvánkami na podujatia, túry a rôzne akcie.

Príspevok na vydávanie Práva Národa je vo výške iba 18 eur na rok.

Mám záujem stať sa čitateľom Práva Národa.

Súčasťou Práva Národa bývajú rôzne zaujímavé prílohy.

Vydavateľ a redakcia:

Občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra
Kontakt: pn@sho.sk
Registračné číslo ISSN 1336-6823