V apríli oslavujeme 23. výročie vydávania nášho politicko-spoločenského dvojmesačníka.

V novinách Právo Národa si môžete prečítať analýzy, komentáre, ale aj glosy k aktuálnym udalostiam na Slovensku a aj vo svete. Naše noviny sú politicky nekorektné, to znamená, že v nich nájdete pravdivé informácie. Právo Národa sú noviny, ktorých srdce bije pre Slovensko a zaslúžia si miesto v každej uvedomelej domácnosti. Aj v tej vašej. 🙂

Príspevok na vydávanie Práva Národa je vo výške iba 18 eur na kalendárny rok.

Súčasťou Práva Národa bývajú rôzne zaujímavé prílohy: nálepky, letáky, pozvánky…

 

  Mám záujem stať sa čitateľom Práva Národa.

   

  Vydavateľ:

  Slovenské Hnutie Obrody
  Kontakt: pn@sho.sk
  Registračné číslo: ISSN 1336-6823

  Titulná strana novín Právo Národa, číslo 01-02/2024.

  ————————–

  Dámy a páni. Naše proslovenské aktivity môžete podporiť aj 2% z vašich daní. Ako na to? Je to jednoduché. Takto TU. Ďakujeme. Vaším správnym rozhodnutím podporíte aj seba. Veď naša činnosť je vyvíjaná najmä pre vaše dobro.

  ————————–