V apríli 2021 sme oslávili 20. výročie vydávania nášho politicko-spoločenského dvojmesačníka.

V novinách Právo Národa si môžete prečítať analýzy, komentáre, ale aj glosy k aktuálnym udalostiam na Slovensku a aj vo svete. Naše noviny sú politicky nekorektné, to znamená, že v nich nájdete pravdivé informácie. Právo Národa sú noviny, ktorých srdce bije pre Slovensko a zaslúžia si miesto v každej uvedomelej domácnosti. Aj v tej vašej. 🙂

Príspevok na vydávanie Práva Národa je vo výške iba 18 eur na kalendárny rok.

  Mám záujem stať sa čitateľom Práva Národa.

  Súčasťou Práva Národa bývajú rôzne zaujímavé prílohy: nálepky, letáky, plagáty…

  Vydavateľ a redakcia:

  Občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody so sídlom v Nitre.
  Kontakt: pn@sho.sk
  Registračné číslo ISSN 1336-6823