Slovenky, Slováci a všetci lojálni občania nášho štátu slovenského.

Predstavujeme vám volebný program nášho hnutia pre parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023.

Po vyše tridsiatich troch rokoch vlád doterajších politických strán, väčšina volených zástupcov ľudu zneužila svoje postavenie a pri výkone svojich povinností rozhodovala proti nám, občanom Slovenskej republiky, proti ľudu, ktorému má patriť všetka moc v našom štáte.

Politickí predstavitelia a volené vládnuce politické strany za spomínané obdobie svojimi rozhodnutiami zneužívali zastupiteľskú moc na svoje vlastné obohacovanie sa a rozkrádanie verejného majetku, korumpovanie, podporovanie oligarchov, cudzích záujmov a cudzej moci.

Za toto obdobie rozvrátili národné hospodárstvo, verejné prostriedky štátu, drancovali slovenské prírodné zdroje, odzbrojili armádu a zo suverenity nášho štátu vytvorili konzorcium.

Predajom energetických kapacít štátu do súkromných rúk, urobili z voliča a občana Slovenskej republiky zadlženého, exekútormi prenasledovaného, finančne nesvojprávneho občana, hospodársky zruinovaného štátu.

A práve preto, dámy a páni, sme náš volebný program pomenovali veľmi výstižne: Revolučný program pre Slovensko. Pretože sme presvedčení o tom, že realizácia väčšiny našich plánov bude skutočnou revolúciou ducha a následne aj revolúciou v každodennom živote nášho národného spoločenstva.

Slovensko musíme prinavrátiť na slovenskú cestu rozvoja, aby bol každý Slovák a lojálny občan nášho štátu pánom, a nie otrokom, v našom dome slovenskom.

Všetko zlo, duchovné, ekonomické, politické… , ktoré sa udomácnilo na Slovensku pochádza z dekadentnej EÚ a zločineckej organizácie NATO. Súčasný režim a jeho prisluhovači sa nám snažia nahovoriť, že témou predvolebnej kampane musia byť témy ako školstvo, zdravotníctvo a pod.

My v SHO tvrdíme, že problémy v školstve, zdravotníctve… sú následkom niečoho. A preto musíme riešiť príčiny problémov v slovenskom školstve, zdravotníctve, sociálnej oblasti… a tou hlavnou príčinou je naše členstvo v EÚ a NATO.

A aj preto, nosnými témami predvolebnej kampane Slovenského Hnutia Obrody je päť základných bodov, hodnotových pilierov nášho hnutia…

Vystúpenie z EÚ – slovenská cesta pre náš štát

Obnovenie našej národnej meny – slovenskej koruny

Vystúpenie z NATO – neutralita pre Slovensko

Odmietnutie agendy LGBTI

Odmietnutie agendy multi-kulti

Realizácia týchto 5 bodov zabezpečí to, že naše zdravotníctvo a školstvo budú fungovať tak ako majú a bude aj dostatok peňazí na poriadne dôchodky, primerané mzdy a normálny, spokojný život občanov Slovenskej republiky.

A dôraz budeme klásť aj na postupné znižovanie sociálnej priepasti medzi najchudobnejšími a najbohatšími vrstvami Slovákov. Zbavíme vás úžerníckych finančných okov nadnárodných finančných skupín, ktoré dočasne pôsobia na Slovensku.

Slovenské Hnutie Obrody, na základe dohody so Štefanom Šipošom, predsedom Združenia poškodených občanov (ZPO) bude presadzovať aj čiastočné odškodnenie klientov nebankových subjektov, na ktoré, za 21 rokov, sa nezmohla žiadna štandardná politická strana na Slovensku.

Vláda v rokoch 2006 až 2010 mala čiastočné odškodnenie občanov v Programovom vyhlásení vlády SR, avšak tento záväzok nesplnila a cynicky si urobila z niekoľko 100-tisíc poškodených občanov výťah k moci.

Krivdu, ktorá bola spáchaná na slovenských občanoch napravíme a splníme náš záväzok – čiastočne odškodníme občanov, ktorí boli okradnutí nebankovými subjektmi typu BMG Invest a Horizont Slovakia.

Zároveň si uvedomujeme, že pre šťastný a pokojný život našich občanov sa musíme vysporiadať aj s rakovinou na tele nášho národa, za ktorú považujeme mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia a ktoré pôsobia na Slovensku, a ktoré svojimi aktivitami ohrozujú zdravý a normálny rozvoj našej vlasti vo všetkých oblastiach.

Zatočíme s nimi! TAKTO…

Na Slovensku budú pôsobiť iba slovenské mimovládne organizácie, ktoré budú môcť byť financované iba slovenskými fyzickými a právnickými osobami, akékoľvek financovanie zo zahraničia bude zakázané. Takéto mimovládne organizácie budú vykonávať ekologické, sociálne, charitatívne aktivity… , to znamená presne to, na čo sú mimovládne organizácie určené. Každá mimovládna organizácia, ktorá sa bude pokúšať robiť politiku a miešať sa do politických vecí, bude zakázaná a rozpustená.

A pokiaľ ide o zahraničné mimovládky, ktoré v súčasnosti pôsobia na Slovensku, ich činnosť bude postavená mimo zákon.

Dámy a páni. Nech sa páči… Začítajte sa do volebného programu Slovenského Hnutia Obrody a nechajte sa unášať na vlnách revolúcie ducha slovenského TU.

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—