Každé jedno euro pomôže našej spoločnej veci. Ďakujeme, že ste s nami. Do poznámky prevodu napíšte: Dar – aktivity.

NAŠA BANKA:

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK32 5600 0000 0002 2911 7004
BIC: KOMASK2X