Každé jedno euro pomôže našej spoločnej veci, kamaráti.
Ďakujeme, že ste s nami. Do poznámky prevodu napíšte: dar – pravda.

BANKA NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK7665000000000020148117
BIC: POBNSKBA