Pre nás je dôležité, aby sme mali od vás, našich sympatizantov, spätnú väzbu, pretože si vážime vaše názory na naše aktivity. Komunikácia s vami je základom nášho spoločného úspechu v budúcnosti a preto nás môžete kontaktovať mailom na sho@sho.sk.

 

Naša poštová adresa:

Slovenské Hnutie Obrody, P.O.BOX C 1, 949 01 Nitra

 

Naše sídlo:

Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra

 

 

 

 

Predstavitelia nášho hnutia:

Mgr. Róbert Švec: 0907 154 344, predseda@sho.sk

Štefan Polačik: 0949 659 064, podpredseda@sho.sk

Alžbeta Szénásiová: 0940 263 563, bratislava@sho.sk

Daniela Fratričová: 0904 996 275, trnava@sho.sk

Katarína Boková: 0944 332 933, zilina@sho.sk

Jaroslava Samuelová: 0948 267 555, nitra@sho.sk

Mgr. Pavol Poprocký: 0911 547 850, banskabystrica@sho.sk

Ing. Jaroslav Ščurka, MSc.: 0915 577 771, presov@sho.sk

Alexander Székely: 0904 024 059, kosice@sho.sk

Veronika Chudá: Komunikáciu s verejnosťou v rámci Trenčianskeho kraja má dočasne na starosti Katarína Boková.

 

Informácie pre médiá: media@sho.sk

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2021:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2020:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU  

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2019:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie GDPR:

GDPR pre občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody: Občianske združenie

GDPR pre politické hnutie Slovenské Hnutie Obrody: Politické hnutie

 

Banka nášho občianskeho združenia:

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK7665000000000020148117
BIC: POBNSKBA

Identifikačné údaje nášho občianskeho združenia:

IČO: 37965867
DIČ: 2021882830

 

Banka nášho politického hnutia:

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK0983300000002902107914
BIC: FIOZSKBAXXX

Identifikačné údaje nášho politického hnutia:

IČO: 52370291

 

Projekty nášho občianskeho združenia:

Noviny – Právo Národa: pn@sho.sk

Sociálny projekt – Staráme sa: staramesa@sho.sk

Ekologický projekt – Nebuď sviňa: nebudsvina@sho.sk