Dámy a páni. Pre nás je dôležité, aby sme mali od vás, našich sympatizantov, spätnú väzbu, pretože si vážime vaše názory a postoje. 

Komunikácia s vami je základom nášho spoločného úspechu v budúcnosti a preto nás môžete kontaktovať mailom na sho@sho.sk

 

Naša poštová adresa:

Slovenské Hnutie Obrody, P.O.BOX C 1, 949 01 Nitra

 

Naše sídlo:

Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra

 

 

 

 

Členovia predsedníctva nášho hnutia:

Mgr. Róbert Švec, predseda SHO: 0907 154 344

Štefan Polačik, podpredseda SHO: 0949 659 064

Alžbeta Szénásiová, regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj: 0940 263 563

Daniela Fratričová, regionálna zástupkyňa SHO pre Trnavský kraj: 0904 996 275

Ing. Jaroslav Ščurka, MSc., regionálny zástupca SHO pre Prešovský kraj: 0915 577 771

Alexander Székely, regionálny zástupca SHO pre Košický kraj: 0904 024 059

Ing. Tibor Šovčík, regionálny zástupca SHO pre Trenčiansky kraj: 0908 753 261

Alexander Kakoš je poverený riadením Banskobystrického kraja: 0902 586 076

Igor Panák, člen predsedníctva: 0908 583 214

Štefan Polačik je poverený riadením Nitrianskeho kraja.

Ing. Jaroslav Ščurka, MSc. je poverený riadením Žilinského kraja.

 

Informácie pre médiá: media@sho.sk

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2023:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2022:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2021:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2020:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU  

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2019:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

 

Informácie GDPR:

GDPR pre občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody: Občianske združenie

GDPR pre politické hnutie Slovenské Hnutie Obrody: Politické hnutie

 

Banka nášho občianskeho združenia:

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK32 5600 0000 0002 2911 7004
BIC: KOMASK2X

Identifikačné údaje nášho občianskeho združenia:

IČO: 37965867
DIČ: 2021882830

IČ DPH: SK2021882830

 

Banka nášho politického hnutia:

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK09 8330 0000 0029 0210 7914
BIC: FIOZSKBAXXX

Identifikačné údaje nášho politického hnutia:

IČO: 52370291

 

Projekty nášho občianskeho združenia:

Noviny – Právo Národa: pn@sho.sk

Sociálny projekt – Staráme sa: staramesa@sho.sk

Ekologický projekt – Nebuď sviňa: nebudsvina@sho.sk