Pre nás je dôležité, aby sme mali od vás, našich sympatizantov, spätnú väzbu, pretože si vážime vaše názory na naše aktivity. Komunikácia s vami je základom nášho spoločného úspechu v budúcnosti a preto nás môžete kontaktovať mailom na sho@sho.sk.

Tu sme doma

Naša kancelária je na ulici Farská 5, 949 01 Nitra

Predstavitelia nášho politického hnutia a občianskeho združenia:

Mgr. Róbert Švec: 0907 154 344, predseda@sho.sk

 

Informácie pre médiá:

Katarína Boková: 0944 332 933, media@sho.sk

 

Informácie o politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody podľa príslušných zákonov:

Rok 2019:

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU

Podľa § 22 zákona o politických stranách zverejňujeme nasledovné oznámenie: TU 

 

Informácie GDPR:

GDPR pre občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody: Občianske združenie

GDPR pre politické hnutie Slovenské Hnutie Obrody: Politické hnutie

 

Banka nášho občianskeho združenia:

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK7665000000000020148117
BIC: POBNSKBA

Identifikačné údaje nášho občianskeho združenia:

IČO: 37965867
DIČ: 2021882830

 

Banka nášho politického hnutia:

VÚB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK6102000000004155239356
BIC: SUBASKBX

Identifikačné údaje nášho politického hnutia:

IČO: 52370291

 

Projekty nášho občianskeho združenia:

Noviny – Právo Národa

Mgr. Róbert Švec: 0907 154 344, pn@sho.sk

Sociálny projekt – Staráme sa

Bc. Pavol Poprocký: 0911 547 850, staramesa@sho.sk

Ekologický projekt – Nebuď sviňa!

Pavol Skýpala: 0908 805 293, nebudsvina@sho.sk