Slovenky, Slováci a všetci lojálni občania nášho štátu slovenského.

Predstavujeme vám víziu Slovenského Hnutia Obrody.

 

 

Po vyše tridsiatich troch rokoch vlád doterajších politických strán, väčšina volených zástupcov ľudu zneužila svoje postavenie a pri výkone svojich povinností rozhodovala proti nám, občanom Slovenskej republiky, proti ľudu, ktorému má patriť všetka moc v našom štáte.

Politickí predstavitelia a volené vládnuce politické strany za spomínané obdobie svojimi rozhodnutiami zneužívali zastupiteľskú moc na svoje vlastné obohacovanie sa a rozkrádanie verejného majetku, korumpovanie, podporovanie oligarchov, cudzích záujmov a cudzej moci.

Za toto obdobie rozvrátili národné hospodárstvo, verejné prostriedky štátu, drancovali slovenské prírodné zdroje, odzbrojili armádu a zo suverenity nášho štátu vytvorili konzorcium.

Predajom energetických kapacít štátu do súkromných rúk, urobili z voliča a občana Slovenskej republiky zadlženého, exekútormi prenasledovaného, finančne nesvojprávneho občana, hospodársky zruinovaného štátu.

Slovensko prinavrátime na slovenskú cestu rozvoja, aby bol každý Slovák a lojálny občan nášho štátu pánom, a nie otrokom, v našom dome slovenskom.

Všetko zlo, duchovné, ekonomické, politické… , ktoré sa udomácnilo na Slovensku pochádza z dekadentnej EÚ a zločineckej organizácie NATO.

My v SHO tvrdíme, že problémy v školstve, zdravotníctve… sú následkom niečoho. A preto musíme riešiť príčiny problémov v slovenskom školstve, zdravotníctve, sociálnej oblasti… a tou hlavnou príčinou je naše členstvo v EÚ a NATO.

A aj preto, nosnými piliermi Slovenského Hnutia Obrody je päť hodnotových bodov:

Vystúpenie z EÚ – slovenská cesta pre náš štát (sebestačnosť slovenská)

Obnovenie našej národnej meny – slovenskej koruny

Vystúpenie z NATO – neutralita pre Slovensko

Odmietnutie agendy LGBTI

Odmietnutie agendy multi-kulti

Realizácia týchto 5 bodov zabezpečí to, že naše zdravotníctvo a školstvo budú fungovať tak ako majú a bude aj dostatok peňazí na poriadne dôchodky, primerané mzdy a normálny, spokojný život občanov Slovenskej republiky.

A dôraz budeme klásť aj na postupné znižovanie sociálnej priepasti medzi najchudobnejšími a najbohatšími vrstvami Slovákov. Zbavíme vás úžerníckych finančných okov nadnárodných finančných skupín, ktoré dočasne pôsobia na Slovensku.

Zároveň si uvedomujeme, že pre šťastný a pokojný život našich občanov sa musíme vysporiadať aj s rakovinou na tele nášho národa, za ktorú považujeme mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia a ktoré pôsobia na Slovensku, a ktoré svojimi aktivitami ohrozujú zdravý a normálny rozvoj našej vlasti vo všetkých oblastiach.

Zatočíme s nimi! TAKTO…

Na Slovensku budú pôsobiť iba slovenské mimovládne organizácie, ktoré budú môcť byť financované iba slovenskými fyzickými a právnickými osobami, akékoľvek financovanie zo zahraničia bude zakázané. Takéto mimovládne organizácie budú vykonávať ekologické, sociálne, charitatívne aktivity… , to znamená presne to, na čo sú mimovládne organizácie určené.

A pokiaľ ide o zahraničné mimovládky, ktoré v súčasnosti pôsobia na Slovensku, ich činnosť bude postavená mimo zákon.

Slovensko bude opäť silné a sebavedomé.

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—