V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. A preto: Na Slovensku po slovensky.

Objednávkový formulár:


    Prečo podporiť kampaň Na Slovensku po slovensky?

    Pripravili sme pre vás možnosť objednať si nálepky v rámci našej kampane. Ak máte záujem, môžete si objednať 20, 40, 60 alebo 120 nálepiek, ktoré vám pošleme za symbolickú sumu + poštovné (viď formulár). Vaše finančné príspevky do kampane Na Slovensku po slovensky budú použité na prípravu ďalšej kampane.

    Nálepky lepte na miesta na to určené.