Symbol dvojitého kríža je s naším národom spojený už vyše 1 000 rokov. Dvojkríž bol symbolom Nitrianskeho kniežatstva a aj Svätoplukovej ríše. V Uhorsku sa používal dvojkríž ako znak naddunajských území Uhorska. Prvá i druhá Slovenská republika nadviazala na slávnu históriu našich predkov a dvojkríž, náš historický symbol, tak vstúpil do najnovších dejín nášho národa. A ďalších minimálne 1 000 rokov bude dvojitý kríž ochraňovať naše spoločenstvo.

Objednávkový formulár:


    Prečo podporiť kampaň V znamení bieleho dvojkríža zvíťazíme?

    Kampaň V znamení bieleho dvojkríža zvíťazíme je tu pre každého, kto sa nebojí a nehanbí vyjadriť svoj názor v uliciach našich miest.

    Pripravili sme pre vás možnosť objednať si nálepky v rámci našej kampane. Ak máte záujem, môžete si objednať 20, 40, 60 alebo 120 nálepiek, ktoré vám pošleme za symbolickú sumu + poštovné (viď formulár). Vaše finančné príspevky do kampane V znamení bieleho dvojkríža zvíťazíme budú použité na prípravu ďalšej kampane.

    Nálepky lepte na miesta na to určené.