FOTO + VIDEO: Memorandové slávnosti v Martine aj za účasti zástupcov nášho hnutia

Pred 160 rokmi (6. – 7. júna 1861) bol v Martine prijatý programový dokument týkajúci sa slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek s názvom Memorandum národa slovenského.

Jeho autorom bol Štefan Marko Daxner, rodák z Gemersko-malohontskej župy.

Štyri najzávažnejšie body Memoranda hovorili o uznaní Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, o vytvorení Slovenského okolia, teda územia, ktoré by spravovali Slováci, o tom, aby sa na v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk mohla používať aj slovenčina, a o založení Matice slovenskej.

Aj napriek tomu, že Uhorský snem Memorandum zamietol, dokument sa stal stimulom v ďalšom boji slovenského národa za svoje práva a slobody. ĎAKUJEME!

————————–

Prečítajte si tiež: Výročie Trianonu. Pavol Poprocký: Budúcnosť? Tá je vo vzájomnom rešpektovaní sa!

————————–

Dámy a páni! V pondelok 7. júna sa v Martine konali oslavy výročia prijatia Memoranda národa slovenského. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia nášho hnutia pod vedením Kataríny Bokovej.

Na oslavy, ako účastník podujatia, zareagoval člen nášho hnutia Anton Ančic:

Farizejstvo a pokrytectvo ministerstva kultúry nepozná medzí. Po útokoch ministerky na Maticu slovenskú a jej snahy o znefunkčnenie tejto inštitúcie pri zámernom a citeľnom navrhovaní zníženia jej financovania, bola účasť zástupcu tohto ministerstva na pondelkových memorandových slávnostiach v Martine organizovaných Maticou výsmechom do tváre jej predstaviteľom, ale aj národu slovenskému a všetkým lojálnym občanom našej vlasti.

Nech by bola slohová práca predstaviteľov vlády napísaná akokoľvek, pri jej čítaní bolo zrejmé, že im text robil problém nielen po stránke vyjadrovacej, ale aj po stránke pochopenia jeho významu.

Naopak to, čo svojím prejavom bez pomôcok predviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper ukázalo prítomným, že táto inštitúcia má životaschopnosť a ešte dlho nepovie svoje posledné slovo. Z  každého prejavu priam sršala podobnosť s dnešnými časmi, ak ste si za Uhorsko dosadili EÚ.

————————-

Prečítajte si tiež: FOTO. Základná úloha štátu slovenského? Viesť deti k vlastenectvu, aby z nich vyrástli hrdí Slováci

————————-

 

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds