Vážení priatelia Slovenského Hnutia Obrody. Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím v ktorom sa môžeme slobodne rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane pre Slovenské Hnutie Obrody a tak podporiť správnu vec.

V minulých rokoch sme z vašich 2% z daní, ktoré ste nám poukázali, zorganizovali kultúrne podujatia, na výletoch po Slovensku sme deti hravou formou učili a učíme spoznávať slovenských velikánov a naše slávne dejiny, rozbehli sme projekt Staráme sa a v rámci projektu Nebuď sviňa organizujeme ekoakcie po celom Slovensku. Nezaháľame a slová meníme na skutky. Prehľad našich aktivít nájdete TU.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2020 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2020.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2020 a uhraďte daň.

Názov: Slovenské Hnutie Obrody
Adresa: Farská 5, 949 01 Nitra
IČO: 37 96 58 67
Právna forma: 701 – Združenie

Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodí + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na dvepercenta@sho.sk alebo tel. č. 0907 154 344.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% alebo 3% zo svojej dane Slovenskému Hnutiu Obrody. Pracujeme pre Slovensko a sme na to hrdí.