Vážení priatelia Slovenského Hnutia Obrody. Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím v ktorom sa môžeme slobodne rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane pre Slovenské Hnutie Obrody a tak podporiť správnu vec.

V minulých rokoch sme z vašich 2% z daní, ktoré ste nám poukázali, zorganizovali kultúrne podujatia, na výletoch po Slovensku sme deti hravou formou učili a učíme spoznávať slovenských velikánov a naše slávne dejiny, rozbehli sme projekt Staráme sa TU a v rámci projektu Nebuď sviňa TU organizujeme akcie po celom Slovensku. Nezaháľame a slová meníme na skutky.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2024 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2024.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2024 a uhraďte daň.

Názov: Slovenské Hnutie Obrody
Adresa: Farská 5, 949 01 Nitra
IČO: 37 96 58 67
Právna forma: 701 – Združenie

Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2024 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodí + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na sho@sho.sk

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% alebo 3% zo svojej dane Slovenskému Hnutiu Obrody. Pracujeme pre Slovensko a sme na to hrdí.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–