Stanovisko Slovenského Hnutia Obrody k dohode o TTIP

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby sa pripojili k petícii proti Transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu (TTIP). Slovenské Hnutie Obrody jednoznačne odmieta navrhovanú dohodu medzi Európskou úniou a USA.

Slovenské Hnutie Obrody si uvedomuje, že prijatie tejto dohody by znamenalo podriadenie právneho systému Slovenskej republiky arbitrážnym súdom, na ktoré by sa mohli zahraniční investori obrátiť v prípade, že by mali pocit, že im Slovenská republika (alebo ktorákoľvek iná krajina Európskej únie) ukrivdila v oblasti bezpečnosti, zdravia či životného prostredia. Takýto krok sa nedá charakterizovať inak ako zásadné narušenie suverenity Slovenskej republiky, čo považujeme za neprijateľné.

Slovenské Hnutie Obrody má tiež na pamäti, že prijatie TTIP by malo za následok jednak to, že by sa na európsky trh dostali americké výrobky, ktoré podliehajú omnoho slabším kritériám, týkajúcim sa zdravia a životného prostredia, ako aj to, že členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska by následne v záujme udržania konkurencieschopnosti svojich výrobkov a spoločností museli taktiež pristúpiť k zníženiu týchto kritérií a teda k slabšej ochrane spotrebiteľa.

Slovenské Hnutie Obrody považuje pripojenie svojho mena k petícii proti TTIP za záležitosť tak rozumu, ako aj srdca. Ide o záležitosť, ktorá sa potenciálne týka prakticky každého občana Slovenskej republiky a preto každý občan, ktorému záleží na jeho vlasti, by mal urobiť aspoň to minimum, že podporí spomenutú petíciu.

Podporiť petíciu proti TTIP a CETA môžete TU.

Predsedníctvo SHO, Čakajovce 12. marec 2016

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds