Vyhlásenie predsedníctva SHO k interupciám

Predsedníctvo SHO sa jednoznačne stavia za ochranu života od počatia a potrat, tzv. interupciu považuje za vraždu živého človeka. Odmietame materialistickú ideológiu považujúcu plod dieťaťa za zhluk buniek, o ktorého živote a smrti môže ľubovoľne rozhodovať niekto iný. Žiadne sociálne a ekonomické dôvody nemôžu ospravedlniť  vraždu nevinného nenarodeného dieťaťa.

Vnímame zároveň potrebu celospoločenskej osvety, ktorá obráti dnešné ľahostajné a voľnomyšlienkárske postoje mnohých Slovákov k nenarodeným osobám smerom k uvedomeniu si skutočnej hodnoty ľudského života.

Zavedenie samotného protipotratového zákona je len čiastočným riešením problému. Zastavenie vrážd nenarodených detí na Slovensku si bude vyžadovať aktívnu spoluúčasť všetkých občanov vyznávajúcich hodnotu nenarodeného života. Preto cirkev a mimovládne organizácie bojujúce za život a rodinu si zaslúžia celospoločenskú podporu, najmä ich činnosť v oblasti prevencie sociálnej a duchovnej biedy vedúcej k potratovému násiliu.

Obroda národa musí začať obrodou jednotlivca, návrat k tradičným hodnotám našich predkov zahŕňa aj ukončenie potratového násilia rozpútaného komunistickým režimom v minulom storočí.

Predsedníctvo SHO, Žilina, 30. január 2016

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds