Ekoprojekt Rajčianka 2010

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa konala akcia na vyčistenie povodia riečky Rajčianka organizovaná Slovenským Hnutím Obrody (SHO). Plánovaný úsek čistenia bol od mostu na Hričovskej ulici (hlavný ťah na Bratislavu) až po most na Žitnej ulici (pri pohostinstve Fackáreň).

Vyčistenie povodia susediaceho s Dopravným podnikom mesta Žilina (DPMŽ) bude v dohľadnej dobe zrealizované podnikom samotným, ako po dohode prisľúbil námestník technického úseku DPMŽ pán Matejov.

Po rannom stretnutí o desiatej hodine na moste Kvačalová sme vyrazili do terénu rozdeleného na viac úsekov, podľa vopred vypracovaného plánu. Svojou aktívnou účasťou nás okrem pánov z Rybárskeho zväzu v Žiline podporili aj dobrovoľníci z blízkeho okolia, ktorí radi využívajú nami plánované úseky čistenia na prechádzky či šport vo svojom voľnom čase.Znečistenie prvých dvoch zón bolo „okorenené“ niekoľkými čiernymi skládkami. Niektoré z nich boli natoľko náročné, že nebolo v našich silách ich odstrániť. Už pri mapovaní terénu, dva týždne pred akciou sme informovali mesto Žilina o ich výskyte a na najväčšiu z nich sme napísali aj oficiálny podnet Návrh na odstránenie čiernej skládky.

V návrhu sme upresnili lokáciu skládky, možný spôsob jej odstránenia a jej dopady na ďalšie znečisťovanie povodia pri súčasnom vyvláčení odpadu z tejto skládky nedisciplinovanými a sociálne slabšími občanmi. Momentálne sa týmito informáciami už zaoberá žilinský mestský odbor životného prostredia.

Po postupnom vyzbieraní a odprataní neporiadku z prvej časti plánovaného čistenia sme si spravili krátku prestávku, počas ktorej niektorým záujemcom pripravili zamestnanci spoločnosti HAGARD:HALL kávičku a zároveň nám darovali vopred dohodnutý počet odpadových vriec a niekoľko fliaš minerálky na občerstvenie.

Po hodine čistenia druhého úseku a kompletnom naplnení prvého veľkokapacitného odpadového kontajneru (mali sme dva), sme sa presunuli do pohostinstva pri športovom ihrisku v Závodí. Tam už bolo vopred pripravené skromné pohostenie formou jedla a nealkoholických nápojov dvomi dobrovoľníčkami.

Najhoršie úseky boli už za nami, čo sa odzrkadlilo aj na tvárach všetkých zúčastnených. Po niekoľkých minútach odpočinku sme poďakovali aktivistom za skvelú pomoc a podotkli sme, že na dokončenie posledného úseku nie je už potrebný toľký počet dobrovoľníkov vzhľadom k tomu, že mnohí boli z dažďa premočení.

V menšom počte sme teda pokračovali v zbere až po plánované miesto ukončenia ekoprojektu Rajčianka, kde sme doplnili už z časti naplnený veľkokapacitný odpadový kontajner. Posledné vrecia sme naplnili v blízkosti kontajnera a pohostinstva Fackáreň, kde neďaleko vonkajšieho posedenia pri riečke radi sedávajú nedisciplinovaní bezdomovci a mládež z okolia, čo sa prejavilo aj na koncentrácii znečistenia.

Naša vďaka patrí aj mestu Žilina za pristavenie kontajnerov na vopred dohodnutých miestach. Najväčšia vďaka patrí všetkým zúčastneným a obyvateľom našich miest a dedín, ktorým stav našej prírody a okolia nie je ľahostajný.

————————–

Dámy a páni. Naše proslovenské aktivity môžete podporiť aj 2% z vašich daní. Ako na to? Je to jednoduché. Takto TU. Ďakujeme. Vaším správnym rozhodnutím podporíte aj seba. Veď naša činnosť je vyvíjaná pre vaše dobro.

————————–  

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds