Čierna skládka pri Žiline zlikvidovaná

V sobotu ráno 27. marca sme sa rozhodli vyčistiť lesík Brezník, v blízkosti obce Rosina pri Žiline.

Našu akciu sme nahlásili predsedovi urbariátu a starostovi obce, ktorého sme súčasne požiadali o pomoc s odprataním naplnených odpadových vriec po ukončení akcie. Keďže sme mali terén zmapovaný a najväčšie znečistenia zaznačené, tak sme sa hravo pustili do práce.

Po vyčistení okolia vodárničky, pri ktorej je aj vstup do lesíka Brezník, sme sa presunuli na predurčené miesta. Pri jednom táborisku sme okrem kompletného pozbierania odpadkov od nedisciplinovaných návštevníkov prírody osadili provizórny kryt na vodárenský kanál, ktorý predstavoval skrytú hrozbu pre ľudí i zver.

Akcia sekundárne poslúžila aj ako malá predpríprava k veľkému ekoprojektu Rajčianka, ktorý plánujeme na sobotu 10. apríla s podporou žilinského mestského zastupiteľstva a firiem ležiacich neďaleko koryta riečky Rajčianka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným na Rosinskej ekoakcii za ich pomoc a pevne veríme, že na Rajčianke sa uvidíme opäť.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds