Ekoprojekt Rajčianka 2011

Dňa 26. marca sme zorganizovali II. ročník ekoprojektu Rajčianka. Vopred sme zmapovali a zmonitorovali úseky, ktoré sme čistili minulý rok. Časť čiernych skládok v blízkosti spoločnosti Hagard:Hal sa už naozaj neobnovila, avšak znečistenie v týchto miestach bolo opäť značné.

Bohužiaľ musíme skonštatovať, že skládky za skladom spomínanej spoločnosti si zachovávajú svoj rastúci trend a podľa zloženia odpadu môžeme jednoznačne vylúčiť aktívnu účasť Hagardu na tomto „skvoste“. Naopak, značná časť odpadu povaľujúceho sa na rozmedzí plotu Dopravného podniku mestskej hromadnej dopravy v Žiline (konkrétnejšie časť pri trolejbusovom depe) a riečneho koryta dáva jasne najavo, odkiaľ pochádza.

Minuloročné záplavy nenechali ani breh Rajčianky bez povšimnutia a všetok odpad z povodia od Čičmian je pozachytávaný po stromoch a krovinatých porastoch, ktoré sú jeho súčasťou. Tento stav je pozorovateľný takmer po celej dĺžke koryta Rajčianky až po jej vyústenie do Váhu v neďalekom Strážove. Samozrejme, že aj nezodpovední obyvatelia blízkeho, či vzdialenejšieho okolia nelenili a priložili ruku k dielu. S ťažkým povzdychom nad ľudskou hlúposťou sme prehltli slinu rozhorčenia a vytýčili opäť úseky čistenia.

Rozdelili sme sa na dve skupiny podľa rozsahu znečistenia brehov a dali sme sa do práce. Miesto bežne zabehnutého, výrazne rýchlejšieho postupu, sme sa ale doslova vliekli, keďže inokedy razantne plynulé čistenie nabralo charakter mravenčej práce. Porasty v blízkosti vody boli ozdobené ako vianočné stromčeky igelitovými a mikroténovými zvyškami po minuloročných záplavách a ich odstraňovanie komplikoval terén s nánosmi bahna, konárov ako aj všetkého, čo mala veľká voda k dispozícii.

Úsek v oblasti rodinných domov, pred pre miestnych známou Fackárňou, bol prakticky najčistejší, ničiaci falošný obraz o tom, že všetci občania sú k svojmu okoliu ľahostajní. Kofola, káva a čaj uhasili smäd a buchty, makovníky, orechovníky, (nedovolím si nezvýrazniť) skvelé domáce pagáče od jej maminy a rôzne ovocie zahnali ozývajúci sa hlad a navodili ešte lepšiu atmosféru.

Poďakovanie patrí všetkým odhodlaným prítomným dobrovoľníkom, vrátane dvoch skvelých na slovo vzatých rybárov za ich výdatnú pomoc a príjemnú atmosféru, ktorá prostredníctvom všetkých sprevádzala celú akciu.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds