Písal sa rok 1887: Vo Veľkej Bytči sa narodil prvý slovenský prezident

Dňa 13.10.1887 sa narodil Jozef Tiso, prvý slovenský prezident.

V dejinách všetkých národov sú osobnosti, ktorých vplyv na ďalšie osudy a vývoj národa prežije búrky časov, invázie, okupácie a zmeny režimov. S týmto javom sa stretávame tak u národov malých ako aj veľkých a vplyv týchto históriu tvoriacich osobností sa často odlišuje len dimenziami.

Dejiny Slovákov nie sú históriou dynastií, výbojných vojen a expanzívneho imperializmu, ale tvrdým a často nadľudským zápasom o národnú sebazáchovu o prežitie. V tých zápasoch masy jednoduchého slovenského ľudu až do dvadsiateho storočia našli svojich vodcov a zástancov nie v privilegovaných vrstvách aristokracie, ktorá bola cez storočia nositeľom politickej moci, ale okrem malých výnimiek v národne uvedomelom klére, katolíckom aj v evanjelickom, a v inteligencii, ktorá vyšla z ľudu. Dejiny Slovákov sú preto dejinami zásahov týchto význačných postáv, brániacich národné záujmy, dejinami národných buditeľov, obrancov reči, tvorcov a obhajcov slovenskej kultúry a bojovníkov za sociálnu a národnú rovnoprávnosť Slovákov. Do tejto kategórie tvorcov slovenských dejín patrí aj prvý slovenský prezident Jozef Tiso.

Niet sporu, že v pamäti národa a v očiach budúcich generácií Jozef Tiso nezostane zradcom alebo nepriateľom ľudu, ako to chceli nahovoriť národu tí, ktorí ho súdili a dodnes na Slovensku i v západnom svete predstavujú vo falošnom svetle. História má veľa príkladov, že bojovníci za práva národov a jeho samostatnosť boli vyhlásení za zradcov tými, ktorí národu samostatnosť nepriali, ale v národe samom zostali patriotmi a trvalými svetlami. Nebude to inak ani v prípade prvého slovenského prezidenta.

Z textu J. M. Kirschbauma, ktorý bol uverejnený v knihe Spomienky a svedectvo od Karola Murína, ktorý bol 6 rokov osobným tajomníkom Jozefa Tisa. Kniha vyšla v roku 1992.

————————-

Prečítajte si tiež: Liberáli o nás hovoria, že velebíme prvú Slovenskú republiku. A opäť klamú

————————-

Na otázku, či pochádza z bohatej rodiny, sa Jozef Tiso usmial a povedal: „No pravdaže pochádzam z bohatej rodiny. Bolo nás sedem. Viete, miera bohatstva na Slovensku je veľmi zaujímavá. Raz, keď som bol ešte kaplánom, prišla ku mne istá žena s plačom, že tí a tí jej čosi vykonali. Vraj, taký boháč, a mne chudobnej žene urobil takú škodu! Ale, hovoril som, veď on nie je boháč, veď má len dve kozy. No, hej, odpovedala žena, ale ja ich nemám! Mali sme slušnú strechu nad hlavou, mali sme čistý, pekný dedinský domček a peceň chleba vždy na stole, prikrytom obrusom. Mali sme to, čo človek k slušnému životu potreboval. To bolo naše bohatstvo. A čo bolo, bolo z práce.“

Pavol Poprocký, člen predsedníctva SHO: Česť jeho pamiatke! Dodnes neprekonaný, najlepší slovenský prezident. A dajte mi nálepku, akú chcete, mediálne ma zlynčujte, strčte ma do basy, Jozefa Tisa sa nikdy nezrieknem!

Na fotke Jozef Tiso so svojou mamou v rodnom dome vo Veľkej Bytči. Zdroj fotky: archív SHO

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds