Projekt Staráme sa: Po stopách sv. Mikuláša

Dňa 6. decembra sa uskutočnil ďalší výjazd aktivistov SHO zo žilinského regiónu do sociálne odkázanej rodiny v obci Stráňavy. Celý deň sa niesol vo sviatočnej atmosfére a môžeme povedať, že sv. Mikuláš bol naším patrónom tohto, už druhého výjazdu do tejto sociálne odkázanej rodiny, ktorá sa v tejto neľahkej situácii neocitla svojou vinou.

Sv. Mikuláš bol charakteristický tím, že pomáhal chudobným ľuďom, ktorým v noci dával do okna mešec s peniazmi a to v úplnej tajnosti tak, že nikto nevedel, kto tieto dobré skutky vykonáva. Až nakoniec sa ľudia dozvedeli o jeho dobročinnosti a to prispelo k tomu, že sa Mikuláš stal biskupom.

V tento deň sme zorganizovali Mikuláša deťom v materskej škole v obci Stráňavy. Potom sme navštívili aj rodinu v núdzi, ktorej sme odovzdali cestoviny, múku, mlieko, debnu domácich jabĺk, pudingy, jogurty a ostatné mliečne výrobky… Deti sa najmä potešili pudingom, ktoré si nie vždy môžu dovoliť. Rodine sme priniesli aj zimné bundy a ďalšie oblečenie.

Poďakovanie patrí opäť obchodu BALA v Terchovej, rodine Smetanovej a Ivanke z Terchovej, ktorí materiálne a finančne prispeli do projektu Staráme sa.

A týmto chcem aj vás vyzvať, aby ste prispeli do projektu Staráme sa, aby ste namiesto slov preukázali svoje činy a pomohli tím, ktorí to potrebujú. A preto sa spoločne snažme, aby sme odkaz sv. Mikuláša nežili iba 6. decembra, ale aby sme ho prežívali celý rok a pomáhali ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.

Sociálne slabým rodinám, v rámci projektu Staráme sa, pomáhame aj vďaka vašim 2% z daní.

Autor: Pavol Soóš

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds