Róbert Švec: Prijatie Ústavy SR bolo dejinným krokom na ceste k obnoveniu štátnosti

Pred 26 rokmi, 1. septembra 1992, poslanci Slovenskej národnej rady prijali Ústavu SR. Túto významnú udalosť oslavujeme štátnym sviatkom – Dňom Ústavy Slovenskej republiky. Po prijatí Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17.7.1992) bolo prijatie ústavy ďalším z dôležitých dejinných krokov na ceste k obnoveniu slovenskej štátnosti, vzniku druhej Slovenskej republiky.

Ak by naši volení zástupcovia v roku 1992 vajatali, ak by nenabrali odvahu k činom, ak by ich osobný záujem a prospech prevážil nad záujmami nášho národa a v otázkach štátoprávneho usporiadania by zostali stáť na polceste, neobnovila by sa 1. januára 1993 slovenská štátnosť. A ak by sme dnes nemali náš štát, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia. Preto si vážim všetkých ľudí, umelcov, politikov, ako aj občianskych aktivistov, ktorí začiatkom 90. rokov bojovali za obnovenie slovenskej štátnosti.

Ak sa dnes hrdo hlásime k Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky a Ústave SR, hrdo sa tým hlásime aj k odkazu Bernoláka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa… Boli to významní Slováci, ktorí sa navždy zapísali zlatými písmenami do našich dejín, pretože záujmy nášho národného spoločenstva uprednostnili pred svojimi osobnými záujmami a pohodlím. Oni položili základy úspešného slovenského príbehu, na ktoré nadviazali Slováci, ktorí sa začiatkom 90. rokov 20. storočia pričinili o to, že dnes žijeme v druhej Slovenskej republike.

Vážme si našu štátnosť, vážme si ľudí, ktorí sa nebáli a prevzali na seba dejinnú zodpovednosť a v rozhodujúcich chvíľach sa postavili do čela procesu obnovenia slovenskej štátnosti, vážme si symboly nášho štátu. Dokážme sebe, ale aj celému svetu, že sme silný a odhodlaný národ, pretože iba so silným a odhodlaným národom budú iné národy diskutovať ako s rovnocenným.

Autor: Róbert Švec

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds