Rozbiehame projekt Staráme sa

Slovenské Hnutie Obrody je jediné občianske hnutie na Slovensku, ktorého aktivity sa zameriavajú na širokú oblasť spoločenských problémov a každodenného života Slovákov. Sme aktívni v oblasti ekológie, školstva, sociálnych vecí, turizmu, podujatí kultúrneho charakteru, pracujeme s mládežou, vydávame ako jediné občianske hnutie na Slovensku mesačník so zameraním na témy národné a vlastenecké.

A práve sociálnym veciam chceme tento rok venovať zvýšenú pozornosť, pretože si uvedomujeme, že hospodárska kríza ktorá doľahla na náš národ nie vinou Slovákov, mnohým rodinám zhoršuje sociálne a ekonomické postavenie.

Preto sme sa my, občianski aktivisti zo Slovenského Hnutia Obrody rozhodli, že budeme pomáhať sociálne slabším rodinám a pomocou priamo v teréne sa im pokúsime aspoň z časti zlepšiť ich ekonomickú situáciu. Dnešným dňom rozbiehame projekt Staráme sa, ktorý v sebe zahŕňa pomoc piatim sociálne slabým rodinám. Ide o štyri rodiny z okresu Nitra a jednu z okresu Brezno. Do budúcnosti plánujeme rozšíriť našu pomoc väčšiemu počtu rodín.

Pomáhame rodine z okresu Nitra, ktorú tvorí stará mama a dve vnúčence.

Pomáhame rodine z okresu Nitra, ktorú tvoria rodičia, otec je na invalidnom dôchodku, mama je dlhodobo nezamestnaná a majú dve deti.

Pomáhame rodine z okresu Nitra, ktorú tvorí mama a päť detí, osemroční synovia Pavol a Peter, desaťroční synovia Lukáš a Matúš a trinásťročný syn Štefan. Rodina má mesačne k dispozícii cca 350 eur.

Pomáhame rodine z okresu Nitra, ktorú tvorí mama so synom. Bývajú v jednoizbovom byte. Mama je onkologická pacientka a v týchto dňoch jej bol znížený príspevok ZŤP o 30 eur. Jej syn Matej je prvákom na základnej škole. Rodina musí mesačne vyžiť z cca 220 eur.

Pomáhame rodine z okresu Brezno, ktorú tvorí mama a sedem detí, ktoré navštevujú základné a stredné školy. Rodina musí mesačne vyžiť z cca 285 eur.

Rodinám sa budeme snažiť zmierniť ich neľahký osud formou potravinových balíčkov, šatstvom, obuvou, školskými pomôckami…

Obroda národa a spoločnosti musí začať od nás samých, aby Slováci pochopili, že dobrým a statočným Slovákom nie je ten človek, ktorý sa bije do hrude a nadáva v krčme, ale ten, kto pomáha druhým a svojím správaním je príkladom pre ostatných.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds