SHO: Keď čistíme MY. Nevajatáme, ale konáme

Vlastenectvo má mnohé formy a jednou z nich je aj láska a úcta k prírode. Vážiť si prírodu neznamená len hovoriť o jej čare, kráse a rozmanitosti, ale podstatné je konať a ochraňovať ju.

Vo štvrtok 28. marca sme zlikvidovali ďalšiu čiernu skládku. Tentokrát medzi Hlohovcom a Nitrou. Odpad od mentálne jednoduchých ľudí sme pozbierali a zaniesli do zberného dvora v Hlohovci. Sme Slovenské Hnutie Obrody, nevajatáme, ale konáme.

„Postupne vyčistíme celé Slovensko. A nielen od čiernych skládok,“ konštatuje Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.