Sme pokračovateľmi úspešného príbehu: Staroslovenčina. Štvrtý svetový jazyk

Staroslovenské knieža Rastislav sa pokúšal zbaviť Veľkú Moravu závislosti od Franskej ríše aj v cirkevných oblastiach. Preto v roku 862 vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo s prosbou, aby do jeho krajiny poslal vierozvestcov ovládajúcich jazyk našich predkov. Byzantský cisár vyhovel Rastislavovej žiadosti a vypravil na Veľkú Moravu dvoch vzdelaných bratov Konštantína a Metoda.

Bratia prišli na územie dnešného Slovenska v roku 863 už s prekladom časti Svätého písma a modlitieb do staroslovenčiny. Okrem liturgických kníh priniesli aj osobitné písmo prispôsobené hláskosloviu jazyka našich predkov – hlaholiku. Položili tak základy nášho písomníctva.

Konštantín a Metod založili v ríši našich predkov učilište, kde vychovávali a vzdelávali mládencov domáceho obyvateľstva ako svojich budúcich pomocníkov pri šírení kresťanskej viery. Počas svojho pobytu v rokoch 863 – 867 medzi našimi predkami rozširovali nielen vieru, ale aj vzdelanie, písomníctvo, zákonodarstvo, spoločenské a kultúrne zásady kresťanského života.

Na pozvanie pápeža sa v roku 867 odobrali do Ríma. Pápež Hadrián II. schválil ich misijné dielo, ako aj preklady bohoslužobných a liturgických kníh do staroslovenčiny, ktorá sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stala štvrtým liturgickým jazykom.

Chorľavý Konštantín sa utiahol v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a v roku 869 zomrel. Metod bol pápežom vymenovaný za arcibiskupa a vrátil sa na územie dnešného Slovenska, kde viac ako desaťročie pokračoval v organizovaní cirkevného života našich predkov a šírení viery a vzdelanosti.

Deň 5. júl oslavujú Slováci ako štátny sviatok – Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

Informácie sme čerpali z knihy Slovenské dejiny pre každého, ktorú napísal historik Ivan Mrva.

————————

Prečítajte si tiež: Sviatok svätého Cyrila a Metoda: Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia…

————————

Nitra je už vyše 1 000 rokov duchovným centrom Slovákov a zostane ním naveky. Zdroj: Archív SHO

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds