Nacizmus a komunizmus sú duchovné epidémie. A liberáli dnes šíria novodobý duchovný mor

Tisícky veriacich sa v piatok 5. júla stretli v starobylej Nitre na celonárodnej Cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.

Vo svojej kázni, okrem iného varoval aj pred nebezpečenstvom v podobe duchovných a morálnych epidémií. „Šíria sa ako vírusy, dostávajú sa k ľuďom v podobe prísľubov blahobytu, užívania si a vedú ich k tomu, že si myslia, že v mene dosiahnutia takýchto krásnych ideálov je všetko dovolené a všetko možné,“ povedal Rábek. Ako príklad duchovných epidémií uviedol nacizmus a komunizmus. Podľa jeho slov však ľudí ohrozujú aj dnes. „Dostávajú sa k nám tieto vírusy v sladkom obale polopravdy a my si ich osvojujeme. Typické pre tieto epidémie je, že sú spojené s odporom k viere v Boha,“ pripomenul Rábek.

V tejto súvislosti konštatujem, že nielen nacizmus a komunizmus predstavujú duchovné epidémie, ale aj zločinecká ideológia liberalizmu, je duchovnou epidémiou, ktorá sa pokúša zahubiť naše tradície a otráviť korene nášho bytia jedom bezbrehého individualizmu a egoizmu. Liberalizmus sa dnes šíri Slovenskom ako novodobý duchovný mor, snaží sa ovládnuť naše spoločenstvo ruka v ruke so zločineckými agendami LGBTI a multi-kulti.  

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Pre nás sú hodnoty, ako tradičná rodina, slovenské zvyky a obyčaje a tiež história slovenského národa, nedotknuteľné a vždy ich budeme ochraňovať. Tradičná rodina ‒ muž, žena, deti sú pre nás absolútne základné atribúty, a o tom ani nemienime diskutovať. Sú to prirodzené veci Bohom dané, a tak to musí aj zostať.

Tak ako naši predkovia poslali na smetisko dejín zločinecké ideológie nacizmu a komunizmu, my pošleme na smetisko dejín zločineckú ideológiu liberalizmu.

Autor: Róbert Švec

Zaplnené Svätoplukovo námestie v Nitre počas celonárodnej Cyrilometodskej púte, ktorá sa konala v piatok 5. júla.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds