Písal sa rok 1992: Tí, ktorí hlasovali proti prijatiu Ústavy SR

Dňa 1. septembra 1992 sa rozhodovalo o prijatí Ústavy SR. V rokovacej miestnosti vtedajšej Slovenskej národnej rady bolo prítomných 134 poslancov.

Z týchto 134 poslancov za Ústavu Slovenskej republiky hlasovalo 114 poslancov, proti návrhu hlasovalo 16 poslancov a hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

Toto sú mená, ktoré sa budú jedného dňa učiť slovenské deti v školách. Mená 16 poslancov, ktorí hlasovali proti prijatiu Ústavy SR sa navždy zapísali na čiernu listinu zradcov slovenského národa, ktorí sa v rozhodujúcich chvíľach postavili proti obnoveniu slovenskej štátnosti. Proti prijatiu Ústavy SR hlasovali: Štefan Táraj, M. Tahy, Miroslav Pollák, Jozef Polačko, Ladislav Pittner, František Mikloško, Ján Masarik, Peter Lauko, Ladislav Kvasnička, J. Krivčík, František Javorský, Ján Figeľ, Ján Čarnogurský, Július Brocka, Anton Neuwirth, Pavol Hrušovský

V Rytierskej sále na Bratislavskom hrade sa uskutočnil 3. septembra 1992 slávnostný akt podpísania Ústavy SR. Na snímke poslanci prinášajú ústavu, štátny znak, pečať a vlajku SR.